Ο Νέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών

Ο Νέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 06 &   Τρίτη 07 Ιουνίου 2022 , Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4782/2021)

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΤΑΔΙΑ
 • ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΤΑΔΙΑ
 • ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
  COVID-19
 • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, η απόκτηση πολύπλευρων γνώσεων και δεξιοτήτων που άπτονται του ως άνω τομέα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών φορέων, αναθετουσών αρχών, μέλη συλλογικών οργάνων και οργανισμών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, ανάθεση και εκτέλεση, έλεγχο δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΙΝΑ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΚΑΞΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σχεδιασμός Σύμβασης

Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία-Στάδια

Κανόνες Υποβολής Προσφορών

Παραδεκτό Προσφορών

Προκαταρκτική Απόδειξη-ΕΕΕΣ

Ποιοτική επιλογή υποψηφίων

Αξιολόγηση Προσφορών

Αποδεικτικά Μέσα

Έννομη Προστασία

Σύναψη σύμβασης

Κλειστή Διαδικασία-Στάδια

Συμφωνία Πλαίσιο

Δυναμικό Σύστημα Αγορών

Κανόνες εκτέλεσης σύμβασης

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 2108828972 και 210131883.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

   ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 06 &   Τρίτη 07 Ιουνίου 2022 , Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF...

Επιπλέον σεμινάρια