• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Ο Νέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Εργων και Μελετών

Ο Νέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Εργων και Μελετών

 ΝΕΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 12 & Τρίτη 13  Απριλίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00, 

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4782/2021
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Κάτοχος MBA για Μηχανικούς, Προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ. Διαθέτει άνω των 10 ετών διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε επαγγελματίες μηχανικούς

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α’ Ενότητα:
Τροποποιήσεις σε διαδικασία ανάθεσης που αφορά κυρίως ορισμούς
Διαδικασία ανάθεσης γενικά και τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις
Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
Εγγυήσεις
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Διαδικασία ανάθεσης κάτω των ορίων
Β’ Ενότητα:
Τροποποιήσεις σε διαδικασία εκτέλεσης έργων και μελετών που αφορά κυρίως διοίκηση του έργου
Παρακολούθηση και επίβλεψη
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
Προθεσμίες, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
Ακαταλληλότητα υλικών – ελαττώματα – παράλειψη συντήρησης
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Διοικητική παραλαβή για χρήση
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
Παραλαβή, διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 – 0131885.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

     ΝΕΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 12 & Τρίτη 13  Απριλίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00,  ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4782/2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ...

Επιπλέον σεμινάρια