ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 16:00- 21:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί η πρόσφατη κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας όπως συντάχτηκε από το Υπουργείο, με έμφαση στη διαδικασία εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας με στόχο την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας προς αποφυγή των παραβάσεων και των υψηλών προστίμων όπως προβλέπονται.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους & στελέχη τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και λογιστηρίων επιχειρήσεων – οργανισμών, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και επιχειρήσεις αυτών, ΔΕΥΑ και πάσης φύσεως επιχείρηση που οφείλει να συμμορφωθεί με τη νέα εργατική νομοθεσία. Ενδιαφέρει άμεσα Λογιστικά γραφεία και Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ
BA in Accounting & Finance, Thames Valley University of London. Masters of Business Administration, University of Wales College of Cardiff. Διετέλεσε επί σειρά ετών Ανώτερο στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις (SONY, TOYOTA, LG ELECTRONICS, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ). Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί φορολογικών και εργασιακών θεμάτων και Λογιστής Α’ Τάξης. Πιστοποιημένος εισηγητής με σημαντική διδακτική εμπειρία..

 

.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Σύμβαση εργασίας
• Υποχρεώσεις του εργαζομένου
• Υποχρεώσεις του εργοδότη
• Υποχρέωση πληροφόρησης
• Πότε καταβάλλεται ο μισθός
• Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη
• Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας
• Άδειες για ανεύρεση άλλης εργασίας
• Διακρίσεις στο χώρο εργασίας
• Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις
• Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας
• Περιεχόμενο κανονισμών εργασίας και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων
• Εργασία στην αλλοδαπή
• Μερική απασχόληση
• Εκ περιτροπής απασχόληση
• Επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης
• Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
• Πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και
φοιτητών
• Τεκμήριο υπέρ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
• Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό
• Επίδομα νυκτερινής εργασίας
• Αποζημίωση για εκτός έδρας εργασία
• Παροχές σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων
• Πληρωμή μισθού – Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
• Χορήγηση εκκαθαριστικού σημειώματος
• Εκκαθαριστικά αποδοχών και περιεχόμενό τους
• Ποινική ευθύνη για μη καταβολή αποδοχών
• Απαγόρευση συμψηφισμού και κατάσχεσης μισθού
• Ημερήσια ανάπαυση
• Διαλείμματα
• Ετήσια άδεια
• Ανώτατο όριο ωρών εργασίας
• Συστήματα εβδομαδιαίας εργασίας
• Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας
• Αμοιβή υπερεργασίας και υπερωρίας • Εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας κατά παράβαση του πενθημέρου
• Απαγόρευση υποχρέωσης παραμονής στον τόπο εργασίας κατά τον χρόνο ανάπαυσης
• Απαγόρευση απασχόλησης κατά τον χρόνο ανάπαυσης
• Διευθέτηση χρόνου εργασίας
• Αργία
• Δικαίωμα άδειας με αποδοχές
• Αποδοχές άδειας
• Επίδομα άδειας
• Χρονική περίοδος χορήγησης της άδειας
• Χρονική κατάτμηση της άδειας
• Προστασία του δικαιώματος της άδειας
• Ειδικές άδειες
• Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας
• Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
• Άδεια άνευ αποδοχών
• Λύση σχέσης εργασίας
• Προστασία μητρότητας
• Εργασία ανηλίκων
• Στρατευόμενοι εργαζόμενοι
• Λήξη της σύμβασης εργασίας
• Καταγγελία για σπουδαίο λόγο
• Υποχρέωση σε αποζημίωση
• Αναγγελία λύσης της σύμβασης εργασίας
• Μονομερής βλαπτική μεταβολή
• Θέση σε διαθεσιμότητα
• Καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζόμενο
• Αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας βραχείας διάρκειας
• Προστασία από τις απολύσεις
• Ομαδικές απολύσεις

– Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 16:00- 21:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ...

Συχνές ερωτήσεις

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στους Λογαριασμούς ALPHA 123 - 00 2320 00 1247 IBAN GR66 0140 1230 1230 0232 0001 247 /SWIFT CRBAGRAA ΕΘΝΙΚΗ No 040 / 472897 - 17- IBAN GR 88 0110 0400 0000 0404 7289 717- SWIFT ETHNGRAA μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο fax: 210/5200122 υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.