ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΔΕ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΔΕ)

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΠΔΕ)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη Τεχνικής Υπηρεσίας Φορέων Δημοσίου – ΟΤΑ, Μηχανικούς ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου, μηχανικούς ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τα Δημόσια Έργα.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Κάτοχος MBA για Μηχανικούς, Προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ. Διαθέτει άνω των 10 ετών διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε επαγγελματίες μηχανικούς.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 158 Ν. του Ν. 4412/2016

Ενδεικτική διάρθρωση του προγράμματος ποιότητας έργου (ΠΠΕ):

Αντικείμενο του προγράμματος ποιότητας
• Στόχος
• Σύστημα ποιότητας
• Τυποποίηση και φορείς – οργανισμοί τυποποίησης
• Πιστοποίηση
• Διασφάλιση ποιότητας στα τεχνικά έργα
• Χαρακτηριστικά διασφάλισης ποιότητας δημοσίων έργων
• Τεκμηρίωση ποιότητας δημοσίων έργων
• Επίπεδα ποιότητας
• Γνωριμία με ISO, CE κτλ
• Σχέση ανάμεσα στα πρότυπα ISO

Εγκύκλιοι
• ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β ́1265)
• ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β ́1013 )
• ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β ́928)
Πώς λειτουργεί;
• Κωδικοποίηση τευχών δημοπράτησης και συμβατικών τευχών
• Περιγραφή φάσεων ανάπτυξης έργου
• Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του έργου.
• Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
• Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, το χειρισμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και τη προστασία του Περιβάλλοντος.
• Χρονοδιάγραμμα του έργου
• Καθορισμός τρόπου και λεπτομερειών συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.
• Συγκρότηση Μητρώου του Έργου.
• Υποχρεώσεις αναδόχου
• Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)
• Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131883.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131883.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 13900455943 – IBAN: GR 4201101390000013900455943.
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.