Προστασία της νομής

Προστασία της νομής

NEO  ΕΙΔΙΚΟ  ONLINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ

Τετάρτη 27  Οκτωβρίου 2021, 16:00-20:00

‘Προστασία της νομής’

Έννοια της νομής και νομική της φύση, σύγκριση προς άλλες μορφές φυσικής εξουσίασης, αυτοδύναμη και ένδικη προστασία της

LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει σκοπό να αναλύσει την έννοια της νομής και την νομική της φύση, σύγκριση προς άλλες μορφές φυσικής εξουσίασης, αυτοδύναμη και ένδικη προστασία της και να διελευκάνει οποιαδήποτε νομική πτυχή της στην Δικαστηρική πράξη.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε σε Δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, υποψήφιους δικηγόρους για την Εθνική Σχολή Δικαστών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ
Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω. Καθηγητής Αστικού δικαίου στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό τίτλο
στο τομέα του Αστικού δικαίου της Νομικής Αθηνών, από το ίδιο
Πανεπιστήμιο από όπου φοίτησε με βαθμό Άριστα. Έχει
πλούσια συγγραφική πορεία στο τομέα του αστικού δικαίου. Έχει
συνεργαστεί με πολλούς καθηγητές αστικού δικαίου έχοντας
συμβάλει σε συγγράμματα Αστικού δικαίου. Μετέχει στην
Επιστημονική Επιτροπή του Αστικού Δικαίου-Πολιτικής
Δικονομίας υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά έχοντας την επίβλεψη της Επιστημονικής
Επιτροπής Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή του
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και είναι ενεργό μέλος της
Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Πειραϊκή
Νομολογία Εκδόσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
-Η νομή ως φυσική εξουσίαση. Διάκρισή της από την κατοχή
-Νομική φύση της νομής: Δικαίωμα ή πραγματική κατάσταση;
-Μορφές της νομής: Οιονεί νομή (ΑΚ996), Νομή μέρους πράγματος (ΑΚ993), Συννομή (ΑΚ994), Πλασματική νομή (ΑΚ983)
-Άσκηση της νομής: Αυτοπρόσωπη άσκηση ή μέσω άλλου (ΑΚ980§1), Βοηθός νομής (ΑΚ986)
-Κτήση της νομής: Πρωτότυπη (ΑΚ974) και παράγωγη (ΑΚ976, 977) κτήση της νομής, κτήση με αντιπρόσωπο (ΑΚ979), Κτήση με κληρονομική διαδοχή (ΑΚ983)
-Προσβολή της νομής: Αποβολή, Διατάραξη, το παράνομο της προσβολής, χωρίς τη θέληση του νομέα (ΑΚ984§1). Επιλήψιμη νομή (ΑΚ984§2): Έννοια και υποκείμενα της επιλήψιμης νομής).
-Προστασία της νομής:
Ι. Αυτοδύναμη (ΑΚ985). Μορφές αυτοδύναμης προστασίας: α. Δικαίωμα Υπεράσπισης της νομής (ΑΚ985§1), β. Δικαίωμα Αποκατάστασης της νομής (ΑΚ985§2-3)
ΙΙ. Ένδικη προστασία της νομής:
•Αγωγή αποβολής από τη νομή (Έννοια και Προϋποθέσεις, ενάγων, εναγόμενος, αίτημα)
•Αγωγή διατάραξης (Έννοια και Προϋποθέσεις, ενάγων, εναγόμενος, αίτημα)
•Άμυνα του εναγομένου:
Α. Άρνηση της αγωγής
Β. Ένσταση επιλήψιμης νομής (ΑΚ988, 990)
Γ. Ένσταση δικαιώματος ως προς το πράγμα (ΑΚ991)
Δ. Ένσταση ενιαύσιας παραγραφής (ΑΚ992)
Ε. Ένσταση επισχέσεως
ΣΤ. Ανταγωγή
•Δικονομική Προσέγγιση
Α. Διαδικασία-Προδικασία
Β.Εξαιρετική καθύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου (ΚΠολΔ16 αρ.12), κατά τόπον αρμοδιότητα→αποκλειστική δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου
Γ.Αντικειμενική σώρευση αγωγών (ΚΠολΔ218§1)
Δ. Δικαστικό ένσημο (ν.ΓΠΟΗ΄/1912, η νέα ρύθμιση του άρθρου 42 του ν.4640/2019)
Ε. Εγγραφή της αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων (ΚΠολΔ220§1)
ΣΤ. Απόδειξη της νομής
Ζ. Αναγκαστική εκτέλεση
Η.Δεδικασμένο
•Μορφές μη εμπράγματης προστασίας
Α. Αναζήτηση κινητού που περιήλθε σε ξένο ακίνητο (ΑΚ995)
Β. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ904-condictio possessionis)
Γ. Αξίωση αποζημίωσης (ΑΚ914)
Δ. Αναγνωριστική αγωγή (ΚΠολΔ70)
Ε. Ασφαλιστικά μέτρα (ΚΠολΔ733, 734)
ΣΤ. Ανακοπή τρίτου από τον νομέα (ΚΠολΔ936§1 αρ.β΄εδ.β΄)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 2155052008 210/5225054 & fax: 210/5200122 και στα e-mail: education@oikonomotexniki.gr, seminar@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Νομικό Γραφείο

    NEO  ΕΙΔΙΚΟ  ONLINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ Τετάρτη 27  Οκτωβρίου 2021, 16:00-20:00 ‘Προστασία της νομής’ Έννοια της νομής και νομική της φύση, σύγκριση προς...