Σκιασμός Κτιρίων

Σκιασμός Κτιρίων

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου  2021, Ωρες 10:00-14:00
, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Σκιασμός Κτιρίων
Θεωρία και εύχρηστα εργαλεία σχεδιασμού

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τεχνικών γραφείων, καθώς και σε δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την σύνταξη ή επίβλεψη μελετών που αφορούν στον σχεδιασμό κτιρίων και ειδικά στον βιοκλιματικό.

Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επισκόπηση του θεωρητικού υπόβαθρου βάσει του οποίου σκιάζονται επαρκώς τα κτίρια, καθώς και η αναλυτική παρουσίαση εύχρηστων on-line εργαλείων, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση είτε να ενσωματώσουν τις γνώσεις αυτές κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, είτε να τις χρησιμοποιήσουν για την αξιολόγηση ή/και επίβλεψη σχετικών μελετών.
Το σεμινάριο πρόκειται να εμβαθύνει σε ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας σχετικά με θέματα της αναδυόμενης πολυπλοκότητας και ευφυΐας της πράσινης κτιριακής επιδερμίδας σε νέα κτίρια αλλά και κτίρια επανάχρησης.

Εισηγήτριες
Δρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΜΕΡΕΣΗ
Αρχιτέκτονας, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων (MScin Environmental Design of Buildings, Cardiff University, UK). Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Α.Π.Θ. 2010), έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και έχει διδάξει Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτιρίων σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Frederick University – Cyprus). Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς κι έχει δημοσιεύσει πλήθος ερευνητικών άρθρων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.

Δρ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΒΡΑΚΑ
Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΔΙΠΑΕ). Διπλωματούχος Αρχιτέκτων μηχανικός (Diploma Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art GSA). Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (ΜΔΕ ΑΠΘ) και Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα «Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού» του ΑΠΘ, και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων» του ΕΑΠ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ο Μέρος: Δρ. Αικατερίνη Κ. Μερέση

 • Θεωρητικό υπόβαθρο
 • Ηλιακή γεωμετρία
 • Προσανατολισμός ανοιγμάτων και σκιασμός τους
 • Είδη σκιάστρων
 • Εξελιγμένες τεχνολογίες σκιασμού
 • Online εύχρηστα εργαλεία για τον σκιασμό
 • Υλοποιημένα παραδείγματα καλής πρακτικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Άσκηση εμπέδωσης από τους συμμετέχοντες

2ο μέρος: Δρ. Δέσποινα Δ. Ζαβράκα

«Κτιριακά κελύφη και νέες πράσινες επιδερμίδες: Θεωρία και παραδείγματα»

 • Θεωρητικό υπόβαθρο:

Νέες πράσινες επιδερμίδες: Εισαγωγή στη σχέση του πρασίνου με το κτιριακό περίβλημα

(στόχοι του σχεδιασμού του κτιριακού περιβλήματος: αναδυόμενη σχέση με τη γη και τις αστικές επιφάνειες, νέες δυνατότητες εξωτερικών συστημάτων μειωμένων ενεργειακών αναγκών/ συστημάτων ευρείας εισχώρησης υπαίθριου χώρου / νέων συστημάτων πράσινων επιφανειών / δυνατότητες βελτίωσης αστικής βιοποικιλότητας κτλ)

 • Περιβαλλοντική προβληματική& ζητήματα τρέχουσας επικαιρότητας:

Η ευφυΐα του κτιριακού φλοιού: Νέες ζώνες μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του κτιρίου

 • Καλές πρακτικές:

Υλοποιημένα παραδείγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Παραδείγματα σχεδιασμού πράσινης επιδερμίδας / κριτικά συμπεράσματα για τις θετικές αποκρίσεις της πράσινης επιδερμίδας στην πόλη

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα:
210 5200124 και στο email: sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

   ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Παρασκευή 22 Οκτωβρίου  2021, Ωρες 10:00-14:00 , Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Σκιασμός...

Επιπλέον σεμινάρια