• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Συμπλήρωση ΔΑΥΚ και όλες οι τελευταίες αλλαγές

Συμπλήρωση ΔΑΥΚ και όλες οι τελευταίες αλλαγές

ΝΕΟ EΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, Ωρες 09:30-15:30
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Συμπλήρωση ΔΑΥΚ και όλες οι τελευταίες αλλαγές που ορίζονται με το ΦΕΚ Β 110/03.04.2019
Πρακτικά Παραδείγματα

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση για τη συμπλήρωση και τη χρήση του εντύπου Δ.Α.Υ.Κ. Δελτίου Ατομικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης υπαλλήλου με έμφαση στις πρόσφατες αλλαγές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Διαχειριστές Διαδικασίας Συνταξιοδότησης στο Δημόσιο,  ΝΠΔΔ & ΟΤΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΗΣ
Διοικητικός Επιστήμονας – Msc Δημόσιας Διοίκησης Phc. Βusiness Process Reengineering ΕΚΠΑ Προϊστάμενος Αυτοτελούς Μονάδας Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης σε Δήμο του Β. Τ. Αθηνών ΥΠΔ [Data Privacy Officer].

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΥΚ:
• Τι είναι η εφαρμογή ΔΑΥΚ
• Πλεονεκτήματα εφαρμογής
• Εγκατάσταση της εφαρμογής
• Ενεργοποίηση της εφαρμογής
• Χρήση της εφαρμογής
• Βασικές Λειτουργίες
• Διαχείριση Δελτίων
• Σύστημα ελέγχων
• Καταστάσεις Δελτίου
• Συμπλήρωση των Προσωπικών Στοιχείων των υπαλλήλων
• Συμπλήρωση των Υπηρεσιακών Στοιχείων των υπαλλήλων
• Υπηρεσία του υπαλλήλου στο Δημόσιο ως τακτικού ή εκτάκτου
• Προσμετρητέες υπηρεσίες στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & ΟΤΑ με όλες τις τυχόν σχέσεις εργασίας
• Προϋπηρεσία του υπαλλήλου στον Ιδιωτικό Τομέα
• Στρατιωτική θητεία
• Συμπλήρωση των Οικονομικών Στοιχείων των υπαλλήλων
• Τελευταίες εν ενεργεία αποδοχές, εισφορές, παρακρατήσεις δανείων
• Συμπλήρωση πίνακα αποδοχών (υποκεφάλαιο 5.6) σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4387/2016 & Ν.4488/2017
2. Διαχείριση Προϊσταμένων και χρηστών της υπηρεσίας Διοικητικού των φορέων .
3. Κλείσιμο Δελτίου
4. Δικαιολογητικά
5. Λογαριασμοί χρηστών
6. Υποδείγματα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
 Έλεγχος αξιοπιστίας ηλεκτρονικού συστήματος
 Έλεγχος άρσης οριστικοποίησης δελτίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 Π.Δ. 102/3-3-2004 (ΦΕΚ 70Α)
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. 2/13398/ΓΔΜ-Σ/4-3-2004
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. 2/56925/ΓΔΜ-Σ/18-10-2004
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθμ. οικ. 200548/29-10-2008
 Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103Α) Άρθρο 1
 Απόφαση αριθμ. 75302/0092/31-5-2013 (ΦΕΚ 1344Β)
 Κοινή εγκύκλιος 11750/0092/13-2-2018 των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης με οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του ν.4387/2016
 ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1110/03.04.2019 περί της Υποβολής αρμοδίως του συνόλου (100%) των Δελτίων Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) εντός μηνός από τη διαβίβαση των σχετικών οικονομικών δεδομένων από τη ΓΔΟΥ στο Γραφείο Υποστήριξης ΓΔΗΔΑΔ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΑΥΚ
 Εγχειρίδιο Εγκατάστασης
 Εγχειρίδιο Εφαρμογής
 Διαδικασία επί της επικαιροποίησης της νομοθεσίας βάσει του ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1110/03.04.2019

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
 Ερωτήσεις Υπαλλήλων
 Ερωτήσεις Συνταξιούχων
 Ερωτήσεις Διοικητικών Διαχειριστών
 Ερωτήσεις υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας
 Συμπλήρωση των πεδίων Παρατηρήσεων του Δ.Α.Υ.Κ., για τυχόν ελλείψεις του Δελτίου, προκειμένου να αποσταλεί στο Γ.Λ.Κ. ένα Δελτίο όσο το δυνατόν πιο πλήρες, προς αποφυγή αμφιβολιών που τυχόν θα οδηγήσουν στην καθυστέρηση απονομής της σύνταξης στον υπάλληλο

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δ.Α.Υ.Κ.
 Πρόχειρη εκτύπωση Δελτίου & Υποβολή του για έλεγχο από την υπηρεσία
 Οριστικοποίηση του Δελτίου & υποβολή του για έλεγχο στο Γ.Λ.Κ.
 Εκτύπωση του Δελτίου & διαδικασίες αποστολής του στο Γ.Λ.Κ. & τα υπόλοιπα ταμεία

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ EΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, Ωρες 09:30-15:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Συμπλήρωση ΔΑΥΚ...

Επιπλέον σεμινάρια