Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, Ωρες  17:00 -21:00,

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είστε σε θέση:

 • να οργανώσετε το τμήμα της συντήρησης με αποτελεσματικό τρόπο μειώνοντας το κόστος & διασφαλίζοντας την καλή λειτουργία των μηχανημάτων & εγκαταστάσεων.
 • να χρησιμοποιήσετε όλες τις μεθόδους προληπτικής συντήρησης ώστε να προλαβαίνονται οι δυσλειτουργίες & η σημαντική απώλεια χρόνου στις ζημιές που εκδηλώνονται στα πλαίσια του προγράμματος συντήρησης, με αποτέλεσμα την καλή λειτουργία αυτών.
 • να χρησιμοποιήσετε όλες τις μεθόδους προληπτικής συντήρησης & να εφαρμόζετε νέες τεχνικές αύξησης της αξιοπιστίας των μηχανημάτων & των εγκαταστάσεων.
 • να γνωρίζετε όλα τα σχετικά θέματα νομοθεσίας που διέπουν τα αντικείμενα αυτά.
 • να γνωρίζετε τα ειδικά τεχνικά θέματα συντήρησης τα οποία θα αναλυθούν σε Case studies.
 • να έχετε αντίληψη της οικονομικής διαχείρισης των ανταλλακτικών της συντήρησης.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε Υπεύθυνους & στελέχη του τμήματος συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού βιοτεχνιών & βιομηχανικών επιχειρήσεων.

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

Ηλεκτρολόγος- Ηλεκτρονικός Μηχανικός από την Πολυτεχνική Σχολή του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Με μεγάλη εμπειρία στη Συντήρηση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Πάγιου και Παραγωγικού εξοπλισμού. Με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών και μετατροπών συστημάτων, συσκευών, αλλά και, διαδικασιών επισκευής ελέγχου και συντήρησης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ανώτερο στέλεχος μεγάλης Ελληνικής Βιομηχανίας στην Διεύθυνση Μελετών Έρευνας & Καινοτομίας, και με εκπαιδευτική εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 ποιος συντηρεί (χρηστής κατασκευαστής τρίτος)
 μέθοδοι συντήρησης που θα υιοθετηθούν
 υποστήριξη / πολιτική ανταλλακτικών
 ροή πληροφορίας / μηχανογραφικό σύστημα
 Το Outsourcing της συντήρησης
 Σχετικά θέματα νομοθεσίας

ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Ποιος συντηρεί)
Ανάλυση των περιπτώσεων που η συντήρηση δίνεται Outsourcing
 Στο κατασκευαστή και το δίκτυό του
 Τρίτοφορέα (Third party maintenance)

ΜΕΘΟΔΟΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Διορθωτική (Breakdown maintenance)
 Τα στάδια και οι αιτίες της βλάβης
 Πως ελαχιστοποιούνται οι βλάβες και ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης
 Πως οργανώνεται η διορθωτική συντήρηση.
 Πρακτικά παραδείγματα και σχετικές φόρμες/ μηχανογραφικές εφαρμογές

Προληπτική (Preventive, fixed time maintenance)
 Πως οργανώνεται η προληπτική συντήρηση
 Πρακτικά παραδείγματα και σχετικές φόρμες μηχανογραφικές εφαρμογές

Επιβελτιωτική (Correctivemaintenance)
• Πότε αναβαθμίζουμε η ανανεώνουμε τον εξοπλισμό
• Πως οργανώνεται
Προβλεπτική (Predictivemaintenance)
• Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται διεθνώς
 Μέθοδος μέτρησης δονήσεων κραδασμών
 Μέθοδος θερμογραφίας .Αναλυτικό παράδειγμα με παρουσίαση ειδικού προγράμματος θερμογραφικής κάμερας
 Ανάλυση κόστους επένδυσης
Το TPM
 Η αλλαγή νοοτροπίας στο τμήμα της συντήρησης
 Γιατί να χρησιμοποιήσω το TPM
 Δοκιμασμένες τεχνικές του στη παραγωγή, παραδείγματα από εταιρίες που το εφαρμόζουν

ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 Κωδικοποίηση εξοπλισμού
 Διαδικασία ενημέρωσης και καταγραφής της βλάβης στην αντίστοιχη εγκατάσταση(CC) και εντολή χρέωσης (WO)
 Διαδικασία προγραμματισμού και έκδοσης εντολών περιοδικής συντήρησης και γενικών εργασιών.
 Συλλογή και έλεγχος στοιχείων κόστους ανά κέντρο κόστους (CC) , και ιστορίας βλαβών/ συντηρήσεων.
 Σύστημα ελέγχου απόδοσης της συντήρησης δημιουργία στόχων παρακολούθηση και έλεγχος
 Πρακτικά παραδείγματα και έτοιμες φόρμες

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
 Η μηχανική αξιοπιστία και πως αυξάνεται. Πρακτικό παράδειγμα
 Συντηρησιμοτητα
 διαθεσιμότητα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ENVIRONMENTALENGINEERING)
• Ενδεικτικά παραδείγματα για ταυτόχρονη
• εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντικής
• προστασίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (RECORDKEEPING)
 Διαδικασία αίτησης ανταλλακτικών από συντήρηση
 Διαδικασία ανοίγματος και ενημέρωσης των πεδίων της μερίδας υλικού από την αίτηση του μέχρι τη παραλαβή και τη χορήγηση στον αιτούντα
 Παραδείγματα από φόρμες αίτησης χορήγησης υλικού ,αίτησης αγοράς, εντολής παραγγελίας

 Περιγραφή πληροφοριακού συστήματος που παρακολουθεί όλες τις κινήσεις του αποθέματος

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
 Διατάξεις ΚΥΑ κλπ.
 Ενεργητική
 Παθητική

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 Στοιχεία υπολογισμών
 Ρυθμίσεις εξαρτημάτων για οικονομική και περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία
ΨΥΞΗΣ
Μικρές μονάδες
 Μεγάλες μονάδες

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
• Καθορισμός ισχύος
 Ευθύγραμμη κίνηση
 Περιστροφική κίνηση
 Αντλίες & Ανεμιστήρες
 Είδη κινητήρων
 Μονοφασικοί κινητήρες
 Τριφασικοί κινητήρες
 Δακτυλιοφόροι κινητήρες
 Σύγχρονοι κινητήρες
 Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων
Απευθείας
 Με πυκνωτές
 Αστέρας – Τρίγωνο
 Ομαλοί εκκινητές
 Inverters
 Εφαρμογές
 Ανελκυστήρες
 Αντλιοστάσια
 Εγκαταστάσεις Ψύξης & Θέρμανσης
• Αυτοματισμοί
 Ρελαί
 Διακόπτες
 Σύνδεση με το δίκτυο
 Πεδία
 Ασφάλειες
 Διορθωτική προληπτική και
 προβλεπτική συντήρηση
 Προγραμματισμός
 Τυπικά προβλήματα κινητήρων Και
 προτεινόμενες λύσεις
 παραδείγματα προβλεπτικής
 συντήρησης κινητήρων με την μέθοδο
 της θερμογραφίας
 Νέες τεχνολογίες
Μεθοδολογία Παρουσίασης για on-line παρακολούθηση

 

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE

 

 Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλέφωνα: 210 5200106, 211 0131884

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

   ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, Ωρες  17:00 -21:00,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια