Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και GDPR

Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και GDPR

ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 19  & Παρασκευή 20 Μαίου 2022, Ωρες 10:00 – 14:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ KAI GDPR

KIΝΔΥΝΟΙ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ & ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ,  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ
H Τεχνητή Νοημοσύνη δεν συνιστά, πλέον, μια έννοια μελλοντική, αφηρημένη και αβέβαιη, αλλά μια σύγχρονη πραγματικότητα, ήδη σε ευρεία λειτουργία και συνεχώς επεκτεινομένη με καλπάζουσα ταχύτητα. Σε καθημερινή βάση συναντάμε πλήθος συστημάτων μηχανικής μαθήσεως, αξιολογήσεως, αναγνωρίσεως, λήψεως αποφάσεων κ.λπ, τα οποία αντλούν πληροφόρηση από δεδομένα νομίμως ή μη προσβάσιμα, κυρίως δε ενεργούν με ελάχιστη ή μηδενική ανθρώπινη παρέμβαση.
Πρόκειται για μια πραγματικότητα που αφορά κάθε βιομηχανική, εμπορική και εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα, χρηματοπιστωτικούς, πανεπιστημιακούς, ερευνητικούς, ιατρικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς και οντότητες, συνεπώς ενδιαφέρει άμεσα τόσο τον Ιδιωτικό όσο και τον Δημόσιο Τομέα.
Το ζήτημα της ορθής και νόμιμης διαχειρίσεως των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης εγείρει εύλογες επιφυλάξεις και προβληματισμούς. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται, ώστε να λειτουργούν και να τροφοδοτούνται τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, συχνά διαπιστώνονται παραλείψεις, με υψηλούς δείκτες επικινδυνότητος για τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων που συνεπάγονται και παραβίαση θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων.
Το σεμινάριο στοχεύει στην λεπτομερή και σε βάθος ανάλυση όλων των ανωτέρω, επικεντρώνοντας στις διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται εν προκειμένω και στην εξισορρόπηση αυτών προς άλλες, εκ παραλλήλου ισχύουσες, ως προς τα συγκεκριμένα ζητήματα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και Διοικήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέως, Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ιατρικών Φορέων, Συμβούλους αυτών (Νομικούς, Πληροφορικής, Τεχνικούς και Ασφαλείας Πληροφορικών Συστημάτων, Προγραμματιστές, Χειριστές drones και chatbots, Marketing, κ.λπ), ελευθέρους επαγγελματίες (Δικηγόρους, Ασκουμένους Δικηγόρους, Μηχανολόγους-Μηχανικούς, ειδικούς επί θεμάτων Ρομποτικής κ.ά.) και σε κάθε ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, με πληρότητα, επάρκεια και αποτελεσματικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Νομικός  (ΕΚΠΑ) και Φιλόλογος, με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (πιστοποιημένο μέλος. ΑSSO DPO Ιταλίας). Εξειδίκευση στην  Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία (ΕΚΠΑ). Ειδική Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ανατολικών Χωρών.

 

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Ι. Εισαγωγή
• Εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο
• Τεχνητή Νοημοσύνη, «συστήματα έξυπνης συμπεριφοράς» και επιδιωκόμενοι στόχοι των χρηστών
• Χρήσιμοι ορισμοί

• II. Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.): διακρίσεις, πεδία, εργαλεία εφαρμογής
• H γενική Τεχνητή Νοημοσύνη
• Η περιορισμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
• Η μηχανική μάθηση (Machine Learning)
• H βαθιά μάθηση (Deep Learning)
• Tα μεγάλα δεδομένα (Big Data)
• Η «αδιαφάνεια», ως χαρακτηριστικό των εφαρμογών Τ.Ν.

• III. Σχέση Τεχνητής Νοημοσύνης και Προσωπικών Δεδομένων
• H τεχνική ουδετερότης του GDPR στο συγκεκριμένο πεδίο – η έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος
• Η Τ.Ν. ως εκτελεστικό όργανο λειτουργιών, που παλαιότερα μπορούσαν να υλοποιηθούν μόνον από τον άνθρωπο.
• Αλγόριθμοι και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω αυτών
• Ο συσχετισμός των δεδομένων και η εξαγωγή περαιτέρω δεδομένων ,μέσω των συστημάτων Τ.Ν., από ήδη διαθέσιμα (Re-identification)
• H κατάρτιση προφίλ δια της Τ.Ν.
• Οι αρχές του GDPR κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
• Οι αρχές που εφαρμόζονται κατά την χρήση συστημάτων Τ.Ν. και αλγορίθμων • Η συμβολή της Τ.Ν. στην αύξηση των δυνατοτήτων παρακολουθήσεως και αναλύσεως καθημερινών ατομικών συνηθειών
• Διαδικασία εντοπισμού και από-ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων
• Χαρακτηριστικά της Τ.Ν. που εγείρουν προβληματισμούς
• Απαιτήσεις του GDPR που ισχύουν και επί της εφαρμογής συστημάτων Τεχνικής Νοημοσύνης
• Νομιμότης της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος και της λειτουργίας της Τ.Ν.
• Τα βιομετρικά δεδομένα και η προστασία αυτών
• Οι εικόνες προσώπου ως βιομετρικά δεδομένα – η τεχνολογία αναγνωρίσεως προσώπου (Facial Recognition Technology)
• Η αρχή της διαφάνειας στην Τ.Ν. – διαφάνεια των αλγορίθμων και αλγοριθμικός έλεγχος
• Οπτικοποίηση και διαδραστικότης
• Η υποχρέωση ενημερώσεως του Υποκειμένου – συναφή δικαιώματα
• Η αυτόματη λήψη αποφάσεων: απαγορεύσεις, εξαιρέσεις και μέτρα προστασίας

• IV. Η συμμόρφωση με τον GDPR
• Νομική αβεβαιότης και ενίσχυση της συνήθους συμμορφώσεως
• Ο κίνδυνος, η διαβάθμιση και η αντιμετώπισή του: υποχρεώσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας, του Εκτελούντος και του DPO
• Η προστασία by design & by default
• H μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA)
• Ρόλος και αρμοδιότητες των Εθνικών Αρχών Προστασίας Π.Δ., του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Π.Δ. και του Επιτρόπου Προστασίας Π.Δ.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλέφωνα: 210 5200106, 211 0131884

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 19  & Παρασκευή 20 Μαίου 2022, Ωρες 10:00 – 14:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια