Σύγχρονες Εργασιακές Σχέσεις με έμφαση στις τελευταίες αλλαγές

Σύγχρονες Εργασιακές Σχέσεις με έμφαση στις τελευταίες αλλαγές

NEO   ΕΠΙΚΑΙΡΟ  ΣΕΜΙΝAΡΙΟ

Δευτέρα 9 Μαίου 2022, 16:00-21:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Οι αλλαγές στον εργατικό τομέα τον τελευταίο καιρό είναι πολλές και σαρωτικές. Οι νόμοι και οι
διατάξεις συνεχώς αλλάζουν, αναθεωρούνται, νέες μορφές απασχόλησης εμφανίζονται, παλαιές
καταργούνται. Πλέον το λογιστικό γραφείο και οι εταιρείες γενικότερα και ουσιαστικότερα χρειάζονται
εργασιολόγους στο λογιστήριο τους. Επιβεβλημένα λοιπόν οποιοσδήποτε ασχολείται ή πρόκειται να
ασχοληθεί με τα εργατικά θα πρέπει να παραμένει επίκαιρος και ενημερωμένος.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει μια εκτενή επιμόρφωση – εκπαίδευση σε εργατικά θέματα
όσο και στην μισθοδοσία του προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις νέες ρυθμίσεις στην
εργατική νομοθεσία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους & στελέχη τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και
λογιστηρίων επιχειρήσεων – οργανισμών, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και επιχειρήσεις αυτών, ΔΕΥΑ και πάσης
φύσεως επιχείρηση που οφείλει να συμμορφωθεί με τη νέα εργατική νομοθεσία. Ενδιαφέρει άμεσα
Λογιστικά γραφεία και Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο ΝΟΜΟΣ 4488/2017
 Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης μετά από παράβαση εργατικής νομοθεσίας.
 Η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης.
 Η υποχρέωση εφοδιασμού των εργαζομένων με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού
 Ο ΝΟΜΟΣ 4611/2019
 Ρητή θέσπιση συνεπειών για τη περίπτωση της μη τήρησης του έγγραφου τύπου για τη μερική
απασχόληση.
 Αναγγελία από τους εργοδότες του αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου η μοτοσυκλέτας που
χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
 Εφοδιασμός με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας των εργαζόμενων που χρησιμοποιούν
μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα.
 Ο ΝΟΜΟΣ 4635/2019
 Πότε ισχύει η επέκταση συλλογικής σύμβασης εργασίας.
 Πότε μπορεί να επιβάλει ο εργοδότης σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του.
 Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον μισθωτό εργοδοτικής πρότασης
για μερική απασχόληση.
 Μείωση προστίμου για μη δηλωμένο εργαζόμενο.
 Ο ΝΟΜΟΣ 4808/2021
 Άδεια πατρότητας
 Γονική άδεια
 Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας
 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
 Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία
 Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους.
 Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας
 Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας
 Αργίες
 Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής
 Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών
 Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας
 Προστασία από τις απολύσεις
 Τηλεργασία
 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
 Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εκπρόθεσμα
 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΑΙ Ε4
 ΤΕΚΑ – ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΦΟΡΕΣ
 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α 60201/Δ7. 1422/2019

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 211 0131884  και στο e-mail: euromark@oikonomotexniki.gr,

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    NEO   ΕΠΙΚΑΙΡΟ  ΣΕΜΙΝAΡΙΟ Δευτέρα 9 Μαίου 2022, 16:00-21:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ...