• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Τα Πράσινα Ομόλογα

Τα Πράσινα Ομόλογα

NEO EΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Πέμπτη 13 & Παρασκευή 14  Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 09:30 – 14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Τα Πράσινα Ομόλογα. Ενα πολύτιμο χρηματοοικονομικό εργαλείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  Διαδικασία εκδόσεως, κατηγορίες επενδύσεων, κίνδυνοι

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση στους συμμετέχοντες, κατά τρόπο επαρκή και ολοκληρωμένο, των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, των οποίων η διάδοση και η αποτελεσματικότητα εξελίσσονται, πλέον, με εξαιρετική ταχύτητα στη διεθνή επιχειρηματική αγορά, προσφέροντας συγχρόνως μια λεπτομερή ανάλυση των δομικών τους στοιχείων, της διαδικασίας εκδόσεώς τους, της χρήσης και της λειτουργίας τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε
Υπεύθυνους και στελέχη τμημάτων χρηματοδοτήσεων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
Υπεύθυνους και στελέχη τμημάτων μετόχων και επενδυτικών σχεδίων εισηγμένων εταιρειών,
Νομικούς συμβούλους αντίστοιχων επιχειρήσεων και εν γένει σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, σε θεωρητικό και πρακτικό πεδίο, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα και την επίκαιρη ανάγκη για τη γνώση αυτή.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Εισαγωγή

• Η Αειφόρος ή Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development).
• Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Επιχειρημα-τικότητα.
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Περιβάλλον.
• Πολιτικές της Ε.Ε. για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Πράσινη Επιχειρηματικότητα.
• Ο ρόλος των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς την Βιώσιμη ανάπτυξη.
• Η έννοια της «Πράσινης Τραπεζικής» και οι «Αρχές του Ισημερινού» ‘Equator Principles – EPS’).
• Tα Πράσινα Τραπεζικά Προϊόντα και η συμβολή τους στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

ΙΙ. Ομόλογα και Πράσινα Ομόλογα

• Ομόλογα: Χρήσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.
• Βασικά χαρακτηριστικά των Ομολόγων, είδη και κατηγορίες αυτών.
• Τα Πράσινα Ομόλογα (Green Bonds).
• Ορισμός – Ιστορική εξέλιξη – Είδη
• Ο ρόλος των Πρασίνων Ομολόγων ως σημαντικού μέσου προς αύξηση της χρηματοδοτήσεως για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.
• Οι διαφορές από άλλα Ομόλογα.
• Διαδικασία εκδόσεως και θέσεως στην αγορά. Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται και ελεγκτικός μηχανισμός για την πιστή εφαρμογή τους.
• Οι κίνδυνοι που συνοδεύουν το Πράσινο Ομόλογο.
• Η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Αγορά Πρασίνων Ομολόγων. Στοιχεία και αριθμοί.
• Κατηγορίες επενδύσεων που συνήθως χρηματοδοτούνται μέσω εκδόσεως Πρασίνων Ομολόγων.
• Πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, σε διεθνές επίπεδο, για την θέσπιση κοινών προτύπων και την ενοποίηση των κανόνων στην αγορά των Πρασίνων Ομολόγων.
• Η ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για την αειφόρο χρηματοδότηση (HLEC).
• To νεοσυσταθέν Χρηματιστήριο Πρασίνων Ομολόγων του Λουξεμβούργου (Luxembourg Green Exchange – LGX) και οι κανόνες λειτουργίας του.
• Διαλογική συζήτηση, Case studies, πρακτικά παραδείγματα.

EΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Χατζηπαντελή Φωτεινή, 210 5284327, e-mail: marketing@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    NEO EΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 13 & Παρασκευή 14  Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 09:30 – 14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια