Τεύχη Δημοπράτησης για δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών (Ν.4782/2021)

Τεύχη Δημοπράτησης για δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών (Ν.4782/2021)

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 28   &  Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα

Τεύχη Δημοπράτησης

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4782/2021

 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΙΝΑ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΚΑΞΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

·         Βήμα-βήμα η Σύνταξη & Διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων & Μελετών, μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των άρθρων του τεύχους των έργων (χαμηλότερη τιμή)/ μελετών (βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής) άνω ή κάτω των ορίων.

·         Εντοπισμός των αλλαγών του Νομοθετικού Πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών στα πλαίσια των Νέων Διατάξεων του Ν.4782/2021, μέσα από την επισκόπηση των τευχών.

·         Συγκριτική επισκόπηση των διαφορών με τα υπόλοιπα τεύχη (τεύχη μελέτης-κατασκευής/  λοιπά τεύχη μελετών)

·         Κρίσιμα σημεία

·         Συνηθέστερα λάθη

·         Προσαρμογή Εγκεκριμένων Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων

·         Εντοπισμός προβλημάτων ως προς τη Διαμόρφωση του Ε.Ε.Ε.Σ.

·         Ειδικά θέματα που αφορούν στη Σύνταξη & Διαμόρφωση των Τευχών Διακηρύξεων έργων- μελετών

·         Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE

 

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210131883

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 28   &  Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα Τεύχη Δημοπράτησης ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ...

Επιπλέον σεμινάρια