Το χτίσιμο του αποτελεσματικού πιστωτικού ελέγχου

Το χτίσιμο του αποτελεσματικού πιστωτικού ελέγχου

ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Tρίτη 18  & Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022,
Ωρες  17:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης ομίλου MF

 

BUILDING EFFECTIVE CREDIT CONTROL

Το χτίσιμο του αποτελεσματικού πιστωτικού ελέγχου

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

Σκοπός
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής των καλών πρακτικών πιστωτικής πολιτικής, το ορθό σχεδιασμό της διαχείρισης και ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου (βήματα και εργαλεία αξιολόγησης, παρακολούθηση, έλεγχος, είσπραξη καθυστερημένων πληρωμών, διαπραγμάτευση, νομική διεκδίκηση οφειλών).

Οφέλη
Οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν:

– Πώς να επιλέγουν φερέγγυους πελάτες ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο

– Στην ορθή αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για “επικίνδυνους” πελάτες

– Στην εκμάθηση και εφαρμογή Καλών πρακτικών που οδηγούν αποδεδειγμένα σε αποτελεσματική πιστωτική πολιτική

– Στην εφαρμογή αποτελεσματικής διαδικασίας πιστωτικού ελέγχου vs διαδικασία πωλήσεων

– Στην αξιολόγηση νομικών επιλογών και τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών

– Στην ορθή χρήση της πιστωτικής πολιτικής ως εργαλείο “πρόληψης” έναντι πιστωτικών κινδύνων

– Στον χειρισμό και την αξιοποίηση των αριθμοδεικτών ως εργαλεία πρόληψης

Σε ποιούς απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη των τμημάτων πιστωτικού ελέγχου και λογιστηρίου. επίσης σε όλα τα διοικητικά στελέχη που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης.

Ο εισηγητής μας
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
Postgraduate Certificate Business Administration Sunderland – ΜΒΑ Πανεπιστημίου Sunderland.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διαχείριση οφειλών και στην αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ενηλίκων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1.Πιστωτική πολιτική
• Πιστωτική Πολιτική – Προβλήματα στην Διαχείριση Οφειλών και Εισπρακτέων Λογαριασμών
• Πώς η Χρονική Διάρκεια της Πίστωσης επηρεάζει τις Πωλήσεις
• Ο Κύκλος Μετατροπής Μετρητών – CCC Cash Conversion Cycle
• Κόστος Χορήγησης Πίστωσης και Κόστος Είσπραξης – η σημασία τους στην Χρηματοοικονομική ανάλυση (Άσκηση)
• Η Ορθή Επιχειρηματική Πολιτική Εισπράξεων

2.Το Χτίσιμο της Πιστωτικής Πολιτικής

• Η έννοια και η σύνδεση με το Πιστωτικό Όριο
• Βασικά Σημεία της Πιστωτικής Πολιτικής
• Κρίσιμοι Παράγοντες στους Όρους Πίστωσης

3.Η Διαμόρφωση του Πιστωτικού Ορίου
• Κατηγορίες Κινδύνων
• Κατηγοριοποίηση Φερεγγυότητας Πελατών με Βάση την Πιθανότητα Ζημίας
• Κατηγοριοποίηση με την ABC Analysis
• Η συγκέντρωση Πιστωτικών Πληροφοριών – βραχυπρόθεσμη Πίστωση – δείκτες
• Υπηρεσίες Πιστωτικών Πληροφοριών (Τειρεσίας) και Συμμόρφωση της Επιχείρησης με τον ΓΚΠΔ (GDPR)

4.Το Τμήμα του Πιστωτικού Ελέγχου
• Καθήκοντα Υπεύθυνου
• Το Χτίσιμο της Επιτυχημένης Πιστωτικής Διαχείρισης
• Παράγοντες Καθορισμού Όρων Πίστωσης
• Τμήμα Πωλήσεων και Πιστωτικός Έλεγχος – τρόποι για Win -Win συνεργασία
• Τρόποι κάλυψης οφειλών

5.Εκτίμηση Κινδύνων και Πιστωτικός Κίνδυνος– Risk Assessment
• Οι 5 Παράγοντες Εκτίμησης Πιστωτικού Κινδύνου
• Ποια Πολιτική Πιστωτικού Κινδύνου ακολουθούμε?
• Τι είναι το Overtrading – Κρίσιμα Σημεία για την εξασφάλιση διασποράς κινδύνου
• Credit Risk Assessment – αξιολόγηση
• Πιστωτικού Κινδύνου
• Μέθοδοι αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων
Οφειλέτη
• Οριζόντια ανάλυση
• Ανάλυση τάσης
• Κάθετη ανάλυση
• Αξιολόγηση Ρίσκου (Risk Assessment)
• Αριθμοδείκτες ρευστότητας
• Αριθμοδείκτες δραστηριότητας
• Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης
• Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
• Ο Αριθμοδείκτης Χρεοκοπίας z score (Bankruptcy Ratio)
• DSO / Aging – Γιατί πολλές φορές δεν είναι αξιόπιστα Εργαλεία – Εναλλακτικό Εργαλείο Παρακολούθησης

6.Τα Αξιόγραφα ως Μέσον Συναλλαγής
• Η Επιταγή, το engagement letter και το web banking
• Καλές πρακτικές διαχείρισης Αξιογράφων

7.Νομική αντιμετώπιση οφειλών
• Οι έννοιες του ενοχικού και εμπράγματου Δικαίου
• Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το Νομικό Τμήμα
• Διαδικασία ορθής όχλησης οφειλέτη

8.Εισπρακτικές Εταιρίες – Εξωτερικοί Συνεργάτες
• Πότε συμφέρει η Συνεργασία
• Κανόνες Επικοινωνίας – Καλές και Κακές Πρακτικές

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 2105200106, 2110131884 και το email: euromark@oikonomotexniki.gr.

 

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Tρίτη 18  & Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, Ωρες  17:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης ομίλου MF   BUILDING...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια