Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων σε περιβάλλον ψύχους

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων σε περιβάλλον ψύχους

 ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 , Ωρες 15:00-19:00, 

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΨΥΧΟΥΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

Σκοπός:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να παρουσιάσει μέτρα και διαδικασίες πρόληψης για την υγιεινή & ασφάλεια των εργαζομένων σε περιβάλλον ψύχους.

Απευθύνεται σε:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας, Τεχνικούς Ασφαλείας, Μέλη Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας και σε όλα τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους.

 

Εισηγητής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
Cert. Chemical Engineer MSc AUTh –
EHSA – DGSA GR 06120096-1 (ADR,
RID). Κάτοχος πτυχίου μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΚΑΤ 27 Α'
τάξης.
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Μέλος
Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας και
Νέων Υλικών του ΤΕΕ-ΤΚΜ, περίοδος
2011 -2013. Ενεργειακός Επιθεωρητής
Κτιρίων. Πιστοποιημένος Επιθεωρητής
Εργαστηρίων Δοκιμών για το Ε.Σ.Υ.Δ.
(πρότυπο EN ISO 17O25). Εισηγητής
σεμιναρίων για μηχανικούς για το
ΤΕΕ–ΤΚΜ και το ΕΛΙΝΥΑΕ Τμήμα
Θεσσαλονίκης (περιβαλλοντικές
μετρήσεις, μετρήσεις φχμ, εργασίες σε
περιορισμένους χώρους, πιστοποιητικά
απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια, ΑΤΕΧ
κλπ, μεταφορά επικινδύνων
εμπορευμάτων, Κανονισμοί Reach
1907/2006, CLP 1272/208, δημιουργία
UFI, καταχωρήσεις στο EuPcn,
διαχείριση αποβλήτων – συμπλήρωση
ηλεκτρονικών μητρώων αποβλήτων).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 YAE – Θερμικό Περιβάλλον και Εργασία
 Τι είναι το Θερμικό Περιβάλλον ;
 Κόπωση ή εξάντληση των μηχανισμών θερμορύθμισης του οργανισμού
 Ο άνθρωπος ως ομοιόθερμος οργανισμός
 Όργανα, τα οποία δεν επιδέχονται μεταβολές στη θερμοκρασία
 Λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού
 Πώς συντελείται η θερμοκρασιακή ισορροπία του σώματος ;
 Παθολογία από θερμό και ψυχρό εργασιακό περιβάλλον
 Συμπτωματολογία
 Πως η έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε ψυχρό περιβάλλον διαταράσσει τους
μηχανισμούς θερμορύθμισης.
 Στη βάση ποιών παραμέτρων γίνεται η εκτίμηση του θερμικού περιβάλλοντος ; μετρήσεις
φυσικών παραγόντων – όργανα μέτρησης – μεθοδολογία μέτρησης
 Νομοθεσία
 Ανάλυση των κλιματολογικών παραμέτρων
 Δείκτες ευφορίας
 Μέτρα και Διαδικασίες Πρόληψης για την ΥΑΕ των εργαζομένων
 Μέτρα και Διαδικασίες Πρόληψης – Τεχνική Πρόληψη
 Ιατρική παρακολούθηση της ΥΑΕ των εργαζομένων που εκτίθενται σε συνθήκες ψύχους

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα : 210-5200106 & 2110131884 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση euromark@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Unique Training

     ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 , Ωρες 15:00-19:00,  ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΨΥΧΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...

Επιπλέον σεμινάρια