Υποχρεωτική καταγραφή διαδικασιών από τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ

Υποχρεωτική καταγραφή διαδικασιών από τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΦΓ8/55081 ΦΕΚ 4938
Β20 – 9/11/20

 

ΣΚΟΠΟΣ
Στο σεμινάριο αναλύεται με απλό και πρακτικό  τρόπο η πρόσφατη υποχρέωση που επιβλήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΦΓ8/55081, 9/11/2020) για την καταγραφή  από τον φορέα των πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες των κινδύνων που εμπεριέχονται σε αυτές και των δικλίδων  ασφαλείας που υπάρχουν για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Αναλύονται  επίσης τα κοινά χαρακτηριστικά αυτού του έργου με το έργο του Εσωτερικού Ελέγχου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους οικονομικών υπηρεσιών , υπεύθυνους τμήματος εσωτερικού ελέγχου και στελέχη των αντίστοιχων τμημάτων ΝΠΔΔ &  ΟΤΑ που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
Πτυχιούχος Οικονομίας / Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος MBA και MSc in Health Management. Διαθέτει 28ετή εμπειρία στον χώρο της Οικονομικής Διοίκησης, σε ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές και παράλληλα 15ετή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο. Είναι μέλος του Δ.Σ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και μέλος της επιτροπής ελέγχου του ίδιου Νοσοκομείου και επίσης  μέλος επιτροπής ελέγχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κανονιστικό πλαίσιο.
Ανάλυση  και ερμηνεία

Η έννοια του κινδύνου  και η σχέση των  κινδύνων των διαδικασιών με την συνολική αξιολόγηση κινδύνων που  γίνεται στα πλαίσια του Εσωτερικού Ελέγχου.

Προσδιορισμός του εύρους του έργου.
Ποιες και πόσες  είναι  τελικά οι διαδικασίες με δημοσιονομικές επιπτώσεις ;

Η σχέση της καταγραφής των διαδικασιών με την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

Μελέτη περίπτωσης:
Παρουσίαση  διαδικασιών που έχουν καταγραφεί  ανά στάδιο  και έχουν εντοπιστεί οι κίνδυνοι και οι δικλίδες  ασφαλείας.

Άσκηση εφαρμογής:
Εντοπισμός κινδύνων και δικλίδων ασφαλείας  σε όλα τα καταγραμμένα στάδια μια διαδικασίας αναφοράς

 

(7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 210 5200124

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00 Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ...

Επιπλέον σεμινάρια