• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Φορολογική αναγνώριση Δαπανών Επιχείρησης

Φορολογική αναγνώριση Δαπανών Επιχείρησης

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Παρασκευή 17  Μαϊου, Ωρες 16:00 – 21:00 , Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Φορολογική αναγνώριση Δαπανών Επιχείρησης, με πρακτικά παραδείγματα

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα δαπανών των επιχειρήσεων στα πλαίσια της σύννομης διαμόρφωσης των φορολογητέων κερδών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προϊσταμένους και  στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων και οργανισμών. Ενδιαφέρει άμεσα λογιστικά γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές.

Eισηγητής:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής , Φοροτεχνικός Α’Τάξης , Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου. Λειτουργεί ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων άνω των 25 ετών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ.  Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων άνω των 20.000 ωρών

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Βογιατζόγλου Αριάδνη τηλ:  : 210 5284328 e-mail: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

  •  Εκπιπτόμενες δαπάνες  Μη εκπιπτόμενες δαπάνες  Αποσβέσεις (πάγια, οχήματα, άδειες χρήσης, royalties, επαγγελματική στέγη κτλ)  Δωρεές  Περιπτώσεις έκπτωσης Φ.Π.Α. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.  Επισφαλείς πελάτες – Προβλέψεις  Αμοιβές (μισθωτή εργασία) μελών και διαχειριστών εταιρειών  Ασφαλιστικές εισφορές μελών και διαχειριστών εταιρειών  Τόκοι και χαρτόσημο  Συνοπτικός πίνακας πληροφοριών ενδοομιλικών συναλλαγών  Υποκαταστήματα ημεδαπής ή αλλοδαπής και δαπάνες  Μεταβατικοί λογαριασμοί
  •  Δαπάνες προσωπικού, διαφήμισης, παροχών σε είδος  Εκπεσιμότητα και μέσα πληρωμής  Επενδυτικοί νόμοι – Αποθεματικά – Μεταφορά ζημιών  Λογιστική αντιμετώπιση – παραδείγματα  Rebate – clawback δαπάνες  Ποσοστά έκπτωσης ανά περίπτωση  Εικονικά τιμολόγια και έκπτωση δαπανών  Πόθεν έσχες και δαπάνες  Η κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΜΥΦ)  Έκτακτα έξοδα (λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών κτλ)  Πραγματικές δαπάνες και δαπάνες < 100,00 €  Λοιπές περιπτώσεις δαπανών (ατομικές, κάτοικοι εξωτερικού, αγρότες, τίτλοι κτήσης, εργόσημο)

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Παρασκευή 17  Μαϊου, Ωρες 16:00 – 21:00 , Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Φορολογική...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια