• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Φορολογικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

Φορολογικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

Παρασκευή 10 Μαϊου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Φορολογικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων.
Επωφελέστερη λήψη Αποφάσεων, Αποφυγή Φορολογικών Κινδύνων

Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού ως επιμέρους τμήματος της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής μιας οικονομικής μονάδος είναι ν’ αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές, εντός πάντα των ορίων των νόμων που ισχύουν λαμβάνοντας όμως τις ιδιαιτερότητες-στόχους της κάθε επιχείρησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προϊστάμενους και στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων και Οργανισμών. Αφορά άμεσα ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές και Λογιστικά γραφεία.

Eισηγητής:
ΒΑ in Economics, Παν/μιο Αθηνών  Msc in Finance and Accounting, Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών. Επικεφαλής φορολογικού τμήματος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Διαθέτει πολυετή πρακτική και διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σε σεμινάρια στελεχών επιχειρήσεων.

Εχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου  ζωντανά μέσω virtual training.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Bογιατζόγλου Αριάδνη τηλ:  210 5223136 e-mail: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

  • • Η έννοια του παγκόσμιου εισοδήματος με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο και το κοινοτικό δίκαιο • Πραγματική / καταστατική έδρα επιχείρησης • Έννοια του πραγματικού τόπου διοίκησης και λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων αλλοδαπών εταιρειών • Έννοια της πραγματικής εμπορικής υπόστασης (substance) των αλλοδαπών εταιρειών • Φορολογική αντιμετώπιση εταιρειών εξωτερικού με ιδιοκτήτες / μέλη διοίκησης με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα • Επιθετικός Φορολογικός Σχεδιασμός και μέτρα – τρόποι καταπολέμησης (general anti-avoidance rules-special anti-avoidance rules), ορισμός της έννοιας του πραγματικού δικαιούχου – ιδιοκτήτη μιας αλλοδαπής επιχείρησης “beneficial owner”, διεθνείς συμβάσεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και εσωτερική νομοθεσία των κατά τόπους δικαιοδοσιών, πρόσφατες εξελίξεις • Ενδοομιλικές συναλλαγές και τι ισχύει με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο και το κοινοτικό δίκαιο.
  • • Επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις (Συγχωνεύσεις , διασπάσεις κλπ.) με τον Ν. 4172/2013 • Συναλλαγές ελληνικών εταιρειών με εταιρείες του εξωτερικού (εντός ή εκτός κοινότητας) • Ανάλυση σχέσεων και υποχρεώσεων για ελληνική επιχείρηση με υποκατάστημα στο εξωτερικό και το αντίστροφο • Φορολογικές υποχρεώσεις εταιρειών εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα • Φορολόγηση μερισμάτων από εταιρεία εξωτερικού • Συναλλαγές με επιχειρήσεις που εδρεύουν σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Κύπρος, Βουλγαρία κλπ.) • Χώρες μη συνεργάσιμες φορολογικά και χώρες με ευμενές φορολογικό καθεστώς • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    Παρασκευή 10 Μαϊου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Φορολογικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων. Επωφελέστερη...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια