• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Advanced Logistics (Ασπρόπυργος)

Advanced Logistics (Ασπρόπυργος)

ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

EΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ…ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 15:00-18:00, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπρόπυργου (Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος)

Advanced Logistics (Ασπρόπυργος). Σχεδιασμός Λιτής Αποθήκης, Δείκτες μέτρησης Αποδοτικότητας (KPIs),  Logistics Audit

 

ΣΤΟΧΟΙ
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να

 • αναγνωρίσουν και εντοπίσουν τα επιπλέον κόστη των αποθεμάτων και της αποθήκευσης, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν το ύψος και το “γύρισμα” των αποθεμάτων
 • διακρίνουν τις “σπατάλες” στη διαχείριση της «λιτής» αποθήκης και να δώσουν έμφαση στην “αξιακή αλυσίδα”, αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης πελάτη
 • διαχειριστούν αποτελεσματικά και να αξιολογήσουν την σχέση με τους προμηθευτές
 • γνωρίσουν τρόπους βελτίωσης παραγωγικότητας και μείωσης κόστους εντοπίζοντας και καταγράφοντας τα «κρυφά» κόστη της επιχείρησης
 • να αξιολογήσουν τα εργαλεία διαχείρισης αποθεμάτων και να επιλέξουν το βέλτιστο μοντέλο προβλέψεων παραγγελιών
 • παρακολουθούν την αποδοτικότητα  της εφοδιαστικής αλυσίδας εισάγοντας  δείκτες μέτρησης (Key Performance Indicators)

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και Προϊσταμένους τμημάτων αποθήκης, προμηθειών, παραγγελιών, διανομής αλλά και όλους όσους έχουν βασικές γνώσεις στα LOGISTICS και θέλουν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες σε επόμενο επίπεδο

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Μιχάλης Τσάκωνας
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, απόφοιτος ΜΒΑ του Πανεπιστήμιου Sunderland με 20 ετή επαγγελματική εμπειρία στην λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εξυπηρέτησης πελατών σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες (Avon cosmetics, Lavipharm, κ.α). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς της οργάνωσης αποθήκης, προγραμματισμού αποθεμάτων, διαχείρισης παραγγελιών, πιστωτικού ελέγχου καθώς και στη βελτιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης πελατών (CRM). Σύμβουλος διαχείρισης σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα για λογαριασμό ελληνικών και ευρωπαϊκών λιμένων στον τομέα των logistics και της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία στα προαναφερόμενα θέματα.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α.ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
• Απόθεμα και επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης πελάτη (CSL)
• Τρόποι βελτίωσης στα κόστη αποθέματος και τα κόστη αποθήκευσης – Η σημασία του «γυρίσματος»
• Τα κρυφά κόστη της αποθήκης και της παραγωγής
B.ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
• Σύστημα σταθερής περιόδου και σταθερής ποσότητας
• Η ανάλυση ΑΒC ως εργαλείο διαχείρισης αποθεμάτων
• Επιλογή του κατάλληλου στατιστικού μοντέλου προβλέψεων
• Υπολογισμός οικονομικής ποσότητας παρτίδας (EOQ), σημείου επαναπαραγγελίας (ROP), Υπολογισμός αποθέματος ασφαλείας με βάση το CSL και την τυπική απόκλιση (σ)
Γ.Η ΛΙΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
• Το μοντέλο εντοπισμού των 8 σπαταλών (Muda)
• Εφαρμογή εργαλείων Pareto, 5 Whys, 5s
Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
• Σχεδιασμός Capacity και εμφάνιση του φαινομένου Bottleneck – Τρόποι ορθής αντιμετώπισης
• Ορθός σχεδιασμός αποθήκης – Κρίσιμοι παράγοντες
• Στρατηγική και μέθοδοι περισυλλογής παραγγελιών (Picking) – Υιοθέτηση της αποτελεσματικότερης μεθόδου βάσει κριτηρίων
• Συστήματα Ραφιών και ενδο-μετακινήσεων – Το βέλτιστο σύστημα με βάση FIFO/LIFO
E.ERP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
• Barcodes/ RFID/ EDI / Cloud
ΣΤ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
• Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών
• Προβλήματα και κίνδυνοι του τμήματος προμηθειών
• Ορθή διαδικασία εύρεσης νέου προμηθευτή
• Multi Sourcing vs. Single Sourcing
• Ο Δείκτης z – score
Z.ΠΑΡΑΓΩΓΗ
• Το Σύστημα MRP II (Manufacturing Resources Planning) και η σύγκριση με το JIT (Just In Time) ως μέθοδος αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του πελάτη
H.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΦΟΔ.ΑΛΥΣΙΔΑΣ
• Το Σύστημα Μέτρησης “Perfect Order”
• Marketing & Logistics
• Δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας (KPIs) – Logistics Audit

 

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Γεωργάκη Κατερίνα τηλ: 5200106 e-mail: trainingcourses@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Unique Training

  ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ EΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ…ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 15:00-18:00, Πνευματικό...

Επιπλέον σεμινάρια