• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Ανάθεση Μελετών Δημόσιων Εργων & Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα

Ανάθεση Μελετών Δημόσιων Εργων & Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 08 & Παρασκευή 09 Απριλίου 2021, Ωρες 10:00-14:00, 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 4782/2021

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς  όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε δημόσιες Αναθέτουσες Αρχές  και αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων.

Απευθύνεται σε εκείνους, οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως εμπειρία περί εκπόνησης μελετών δημοσίων συμβάσεων έργων, τευχών δημοπράτησης τους, τρόπος ωρίμανσης τους (αδειοδοτήσεις, σχέδια κτλ)  και τρόποι υποβολής τους για χρηματοδότηση ανάλογα την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Κάτοχος MBA για Μηχανικούς, Προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ. Διαθέτει άνω των 10 ετών διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε επαγγελματίες μηχανικούς.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Έννοια – Ορισμοί
• Τι είναι η μελέτη
• Τι είναι η προεκτίμηση αμοιβής μελέτης
• Βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο μηχανικός για να προϋπολογίσει το κόστος μιας μελέτης

2. Πλήρης Ανάλυση του τεύχους της μελέτης ενός δημοσίου έργου.
• Εξώφυλλο Μελέτης και πως συμπληρώνεται
• Τεχνική Έκθεση και τρόπος ορθής συμπλήρωσης
• Τεχνικές Περιγραφές και τεχνικές προδιαγραφές και τρόπος ορθής συμπλήρωσης
• Προμετρήσεις και τρόπος ορθής συμπλήρωσης

3. Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών – Παροχής τεχνικών Υπηρεσιών (βάσει επικείμενων αλλαγών του Ν.4412/2016)
• Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ)
• Σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση
• Χρονοδιάγραμμα μελέτης
• Παροχή τεχνικών υπηρεσιών
• Παρακολούθηση – έλεγχος
• Έγκριση μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
• Αμοιβή αναδόχου (οικονομικού φορέα) μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
• Παραλαβή μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
4. ΚΗΣΚ
• Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων – Αρθ.118, Ν.4412/2016 (άρθρο 5) έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
• Εγγραφή Οικονομικού φορέα στο ΚΗΣΚ (ΦΕΚ 900 Β/2017)
• Εγχειρίδιο χρήσης ΚΗΣΚ
• Προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων για συμμετοχή στις ηλεκτρονικές κληρώσεις

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 – 0131885.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

     ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 08 & Παρασκευή 09 Απριλίου 2021, Ωρες 10:00-14:00,  ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ...

Επιπλέον σεμινάρια