• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και ΓΕΜΗ

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και ΓΕΜΗ

 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020,  Ωρες 15:00 – 20:30  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Η ριζική αναδιάρθρωση του ΓΕΜΗ  Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019) &  Εγκύκλιος Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων  υπ’ αριθμ. 17839/14.02.2020

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

Σκοπός
Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση με πρακτικά παραδείγματα της συμπλήρωσης των δηλώσεων φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2019. Επίσης, θα παρουσιαστούν όλες οι αλλαγές που επήλθαν στην λειτουργία του ΓΕΜΗ.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίου, επιχειρήσεων και Οργανισμών. Αφορά άμεσα Λογιστικά Γραφεία και Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές.

Οι εισηγητές μας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, τ. Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου. Λειτουργεί ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων άνω των 25 ετών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων άνω των 25.000 ωρών.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Συμπλήρωση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων
 • Νέα έντυπα
 • Ρυθμιζόμενα ζητήματα, που αφορούν τις νέες υπηρεσίες ΓΕΜΗ και τις επί μέρους αρμοδιότητές τους: κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας τους
 • Καθήκοντα ανατιθέμενα στα κατά τόπους Επιμελητήρια και χρόνος έναρξης λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών.
 • Απλοποίηση διαδικασιών καταχωρίσεως και αυτόματες καταχωρίσεις
 • Καταχωρούμενες πράξεις
 • Θέσπιση υποχρεωτικής διαλειτουργικότητος με ΤΑΧΙS  και λοιπά  Μητρώα.
 • Εμπορική Δημοσιότης
 • Συστατική Δημοσιότης
 • Έννομες συνέπειες και κυρώσεις σε περίπτωση παραλείψεως
 • Χρονικά όρια ελέγχου πληρότητος και νομιμότητος
 • Aναστολή καταχωρίσεων Πράξεων και Εγγραφών
 • Διαγραφή υποχρέων Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Διατάξεις περί αλλοδαπών εταιρειών
 • Πιστοποιητικό «Καλής Λειτουργίας» (Good Standing)

Πρακτικά παραδείγματα

 

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@virtualtraining.gr ή στα τηλ: 210 5284327 & 210 5284318

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

   ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 7 Ιουλίου 2020,  Ωρες 15:00 – 20:30  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια