• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και ειδικές μορφές τουρισμού σύμφωνα με το νέο νόμο

Διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και ειδικές μορφές τουρισμού σύμφωνα με το νέο νόμο

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Δευτέρα 29 & Τρίτη 30 Ιουνίου 2020,  Ωρες  16:00 -20:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

Διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη ειδικές μορφές τουρισμού σύμφωνα με το νέο νόμο  Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24.05.2020)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικήσεις και στελέχη Τουριστικών  Μονάδων  (Ξενοδοχείων & λοιπών Καταλυμάτων, Glampings & Campings, Τουριστικών Πρακτόρων & Γραφείων Ταξιδιών, Νομικούς & Οικονομικούς Συμβούλους αυτών και σε κάθε ενδιαφερόμενο  για το ως άνω γνωστικό αντικείμενο και εμπλεκόμενο στις εν λόγω δραστηριότητες και λειτουργίες.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ι. Επιστροφή στην  τουριστική «κανονικότητα»  και  επιβεβλημένα μέτρα προστασίας.

 • Κατάρτιση ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων οφείλουν να λειτουργούν οι  Τουριστικές Επιχειρήσεις  λόγω COVID-19.
 • Περιεχόμενο αυτών, πεδίο εφαρμογής, όροι-προϋποθέσεις, χρονική διάρκεια.

ΙΙ. Ρυθμίσεις  ως προς:

α) Κολυμβητικές δεξαμενές και

β) Συστήματα υδρομάλαξης και μηχανισμού παραγωγής κυμάτων μέσω ανακυκλοφορίας,          φίλτρανσης & χημικής επεξεργασίας (Jacuzzi).

 • Υπεύθυνος Λειτουργίας  των ως άνω. Προσόντα, εκπαίδευση, πιστοποίηση, καθήκοντα , υποχρεώσεις, έκταση ευθύνης.
 • Εξαίρεση από την υποχρέωση ορισμού Υπευθύνου Λειτουργίας. Κανόνες που  την υποκαθιστούν, αναγκαία συμβατική συμφωνία με τον πελάτη κ.λπ.
 • Συναφείς υποχρεώσεις και ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών καταλυμάτων/επιχειρήσεων.
 • Χρονική περίοδος  υποχρεωτικού διορισμού ναυαγοσώστη ,σε οργανωμένες  ή μη παραλίες, κατά το τρέχον έτος (2020/COVID-19).

Αρμόδιες Αρχές:

α. Προς διασφάλιση της συμμόρφωσης , έλεγχο και ,τυχόν, διαπίστωση  παραβάσεων και

β. Προς επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.

ΙΙΙ. Τουριστικά Καταλύματα και κατάταξη αυτών

α. Ήδη καταταγέντα  καταλύματα. Αυτοδικαία παράταση  ισχύος της εγκριτικής αποφάσεως.

β. Μη καταταγέντα (άρθρα 6, παρ.3 ν. 4276/2014 και 20  ν. 4638/2019).

 • Προβλεπομένη παράταση προς καταχώρηση, διαδικασίες υλοποίησης.
 • Σφράγιση εγκαταστάσεως, σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρω.
 • Προϋποθέσεις για την αποσφράγιση και επαναλειτουργία.
 • Κατάλυμα «χωρίς κατηγορία κλειδιών».
 1. IV. Σχέσεις Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων. Απαγόρευση δημιουργίας       «κατευθυνομένων αγορών»
 • Ειδικές  ρυθμίσεις των σχέσεων Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων. Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 393/1976.
 • Υποχρέωση υποβολής ετησίας δηλώσεως προς την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του τόπου εγκαταστάσεως των ξενοδοχείων.
 • Κατάρτιση νέου, ειδικού, Κανονισμού Σχέσεων Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Πελατών, με Υ.Α. – Κατάργηση του κυρωθέντος, δυνάμει του άρθρου 8 ν.1652/1986, προγενεστέρου.
 • Έλεγχος και αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών, στο πλαίσιο πραγματοποιήσεως εκδρομών ή περιηγήσεων, εκ μέρους τουριστικών γραφείων και συναφών παραγόντων.
 • Ευθυνόμενα πρόσωπα
 • Αυστηροί  έλεγχοι επαναλαμβανομένων στάσεων σε συγκεκριμένα, ίδια πάντοτε, καταστήματα.
 • Διοικητικά πρόστιμα
 1. V. Ρυθμίσεις για την κατασκευή προβλητών προς εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

 1. VI. Λειτουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε συνδυασμό με ξενοδοχεία
 • Εκτάσεις μεικτού χαρακτήρα (αγροτικές και δασικές) εντός των οποίων δημιουργούνται τουριστικές εγκαταστάσεις
 • Υπαγωγή γηπέδων γκολφ, υπό προϋποθέσεις, σε κίνητρα αναπτυξιακής νομοθεσίας.

VII. Ρυθμίσεις για τις μεταβιβάσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις διηρημένων ιδιοκτησιών επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας condo hotels”.

 

VIII. Glampings

 • H πολυτελής εκδοχή του κλασικού camping.
 • Πού μπορούν να ιδρυθούν. Διαδικασία, προϋποθέσεις.
 • Ειδικές προϋποθέσεις για περιοχές Νatura
 • Συνδυασμός  ξενοδοχειακής μονάδος και glamping
 • Πιστοποίηση  και απόκτηση σήματος.
 • Ίδρυση ειδικού  φορέα πιστοποίησης.
 • Προδιαγραφές, ποιοτικά και λοιπά κριτήρια.
 • Καταχώρηση στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Διαπιστωτικός και ελεγκτικός μηχανισμός.
 • Ανάκληση σήματος και προβλεπόμενοι λόγοι.
 • Παραβάσεις και επιβαλλόμενες κυρώσεις.

 

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

 

EΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ  Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.


Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@virtualtraining.gr ή στα τηλ: 211 0131885 -211 0131886

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

  ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Δευτέρα 29 & Τρίτη 30 Ιουνίου 2020,  Ωρες  16:00 -20:00 Πανεπιστημίου...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια