• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Θεσμικό πλαίσιο – Οδηγίες ΕΚ για τη διαχείριση αποβλήτων

Θεσμικό πλαίσιο – Οδηγίες ΕΚ για τη διαχείριση αποβλήτων

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Πέμπτη 6 & Παρασκευή 7  Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 09:30-14:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Θεσμικό πλαίσιο – Οδηγίες ΕΚ για τη διαχείριση αποβλήτων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί όλο το θεσμικό (εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο) για τη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων, συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και Στελέχη του τμήματος Περιβάλλοντος, Ποιότητος, επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων. Επίσης, απευθύνεται σε φορείς δημόσιου τομέα και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΤΑ Α & Β Βαθμού, Περιφέρειες, Ειδικές Υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων, συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Γ.ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ (Δημόσιο Δίκαιο) ενώ διαθέτει και μεταπτυχιακό McS στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παρουσιάζει αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο, για πολλά έτη. Μεταξύ άλλων, ως διδάσκων 407/1980, έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα στα ΑΕΙ, στα ΤΕΙ, στην ΕΣΔΔ, στην ΕΣΤΑ και στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ. Έχει διδάξει επίσης και σε άλλους φορείς, όπως Στρατιωτικές Σχολές, ΔΕΗ κ.ά. Τα θέματα διδασκαλίας του, μεταξύ άλλων, αφορούν το περιβάλλον, τη χωροταξία, την πολεοδομία, τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και παρουσιάζουν ποικιλομορφία αφού οι προσεγγίσεις είναι τεχνικές, νομικές και οικονομικές, καθώς και συνδυασμός αυτών. Έχει να επιδείξει αξιόλογο συγγραφικό έργο. Έχει συγγράψει και συμμετάσχει στη συγγραφή δοκιμίων, έχει είκοσι (20) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ τριάντα έξι (36) εργασίες του είναι δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
1η ημέρα
 Γενικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων
 Βασικές διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα
 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα :
 Κύρια δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την τροποποίηση της οδηγίας.
 Τροποποιημένα άρθρα 1-12. 14,18, 20-22,27-30,33,35, 37-39
 Ανάλυση τροποποιημένων άρθρων
 Σύγκριση με τα προηγούμενα
 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 Κύρια δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την τροποποίηση
 Τροποποιημένα άρθρα
 Ανάλυση τροποποιημένων άρθρων
 Σύγκριση με τα προηγούμενα 2η ημέρα
 Αρχές διαχείρισης οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
 Βασικές διατάξεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
 Κύρια δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την τροποποίηση της Οδηγίας
 Τροποποιημένα άρθρα 1,3-7,9,11-12,19,21
 Ανάλυση τροποποιημένων άρθρων
 Σύγκριση με τα προηγούμενα
 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων
 Κύρια δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την τροποποίηση
 Τροποποιημένα άρθρα
 Ανάλυση τροποποιημένων άρθρων
 Σύγκριση με τα προηγούμενα

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Χατζηπαντελή Φωτεινή, 210 5284327, e-mail: trainingcourses@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 6 & Παρασκευή 7  Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 09:30-14:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Θεσμικό...

Επιπλέον σεμινάρια