• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

DPO Από τη Θεωρία στην Πράξη

DPO Από τη Θεωρία στην Πράξη

ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:00-14:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

DPO Από τη Θεωρία στην Πράξη. Με ανάπτυξη άνω των 30 πρακτικών παραδειγμάτων

 

ΣΚΟΠΟΣ:
Το σεμινάριο επικεντρώνεται κυρίως  στη σημασία του ηγετικού, πλέον, ρόλου του Υπευθύνου Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων (DPO), στις ιδιότητες, τα προσόντα και τις ικανότητες που αυτός πρέπει να διαθέτει, στα καθήκοντα  που επωμίζεται και εν γένει στις  σημαντικές υποχρεώσεις  που αυτός αναλαμβάνει τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, υπό το πρίσμα του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), που τέθηκε σε εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε:
στελέχη που ήδη κατέχουν ή πρόκειται να αναλάβουν την θέση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών
Διοικητικά Στελέχη.
Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων-Δημοσίων Φορέων.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δικηγόρος, ειδικός επιστήμονας εξειδικευμένη σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, με πολυετή ενασχόληση με τον νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και σημαντική διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Διορισμός
-πότε είναι υποχρεωτικός ο ορισμός DPO
-ανεξαρτησία
-ευθύνη DPO
-υποδείγματα σύμβασης DPO

Β. Καθήκοντα
-πρώτα βήματα μετά το διορισμό (αρχικός έλεγχος & καταγραφή επιπέδου συμμόρφωσης εταιρείας)
-τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασιών
-έλεγχος νομιμότητας
-συμμετοχή στη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων
-διασυνοριακές διαβιβάσεις
-ικανοποίηση δικαιωμάτων υποκειμένων
-λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
-διαμόρφωση/επικαιροποίηση πολιτικών και διαδικασιών

Γ. Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου DPO
-υποδομή/πόροι/τεχνικός εξοπλισμός
-ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης συμμόρφωσης
-έλεγχοι
-ετήσια έκθεση

Δ. Case studies

Θα εξεταστούν πάνω από 30 πρακτικά παραδείγματα προκειμένου να “οξυνθούν” τα αντανακλαστικά των DPOs

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής
Μπογιαρή Μαρίνα, τηλ 210 5284325, 211 1844277  , email: perif@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:00-14:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF DPO Από τη Θεωρία...