• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Αναθέτουσες Αρχές

ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Αναθέτουσες Αρχές

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ/
eΤΕΥΔ
(Promitheus ESPDint) 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Η παρουσίαση με πρακτικά on-line παραδείγματα της λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα σε στελέχη του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολούνται με διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικός επιστήμων, στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • Σε διαγωνιστικές διαδικασίες με αξία κάτω των ορίων της ΕΕ που διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι αναθέτουσες αρχές αλλά και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να δημιουργούν και να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση του ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών “eΤΕΥΔ” της πλατφόρμας του “Promitheus ESPDint”

ΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ

  • Παρουσίαση της πλατφόρμας ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ – Διαφορές από την παλιά πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Η υποβολή ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://espdint.eprocurement.gov.gr/
  • Παρουσίαση των δύο εναλλακτικών μορφών του νέου eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ:

1)  Μορφή άμεσης χρήσης.

2) Η διαλειτουργικότητα νέας πλατφόρμας ΕΕΣ (ESPD)/ΤΕΥΔ και η επαναχρησιμοποίηση από τους Οικονομικούς Φορείς

3) Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ και αναφορά στον Εκτελεστικό Κανονισμό της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ESPD

4) Μελλοντικές προβλεπόμενες βελτιώσεις του eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ: ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ .

  • Διαδικασία αξιολόγησης με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 211/0131885, 211/0131886.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...

Επιπλέον σεμινάρια