• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

GDPR στην πράξη

GDPR στην πράξη

Τετάρτη 22 & Πέμπτη 23 Μαϊου 2019, Ωρες  09:00 -14:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

GDPR στην πράξη

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών επέλευσης κινδύνου, καταγγελιών και ελέγχων  σε συνδυασμό με τις  ήδη εκδοθείσες αποφάσεις και λοιπές πράξεις των εποπτικών Αρχών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των ενδιαφερομένων (Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Εκπροσώπων Επιχειρήσεων,  Δημοσίου  και Ιδιωτικού Τομέως και λοιπών οντοτήτων, Ελ. Επαγγελματιών, Υπευθύνων Επεξεργασίας, Εκτελούντων αυτήν, Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων/DPO, ΙΤ, Δικηγόρων, Νομικών) και εν γένει  όλων των εμπλεκομένων στην διαδικασία της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, ως προς την πρακτική αντιμετώπισή τους  σε σχέση με τις ήδη αποφάσεις των εθνικών εποπτικών και λοιπών Αρχών όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Δημοσίων Υπηρεσιών,  Νομικών Προσώπων  Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, Ο.Τ.Α., Φορέων και Οντοτήτων εν γένει,  αρμόδια και/ή εμπλεκόμενα  στην διαδικασία συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό (GDPR) και την προστασία των  δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα, όπως επίσης  και προς  Νομικούς, Δικηγόρους, DPO  και λοιπούς επαγγελματίες.

Εισηγητής:
Νομικός  (ΕΚΠΑ) και Φιλόλογος, με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (πιστοποιημένο μέλος. ΑSSO DPO Ιταλίας). Εξειδίκευση στην  Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία (ΕΚΠΑ). Ειδική Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ανατολικών Χωρών.

Δηλώσεις/ Πληροφορίες: Μπογιάρη Μαρίνα τηλ: 210 5284325, 2111844277 e-mail: perif@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

  • Συμπεράσματα και εκτιμήσεις συναγόμενα από το πρώτο πλήρους εφαρμογής του GDPR
  • Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΠΔ, EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD/EDPB)
  • Πρακτικά θέματα
  • H προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) μετά την πάροδο της προσωρινής παρατάσεως εξόδου από την Ε.Ε. (brexit)

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • GDPR στην πράξη

    Τετάρτη 22 & Πέμπτη 23 Μαϊου 2019, Ωρες  09:00 -14:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF GDPR στην πράξη...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια