• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

H Οικονομική Επιτροπή των ΟΤΑ

H Οικονομική Επιτροπή των ΟΤΑ

 ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΜΕΤΑ  ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ  Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή των ΟΤΑ έχει διαμορφωθεί σε ένα  σημαίνον όργανο της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, σύγχρονο και αναβαθμισμένο, με απαιτητικές  και πολυπληθείς αρμοδιότητες  και κύρια αποστολή την παρακολούθηση και τον έλεγχο των οικονομικών των ΟΤΑ.

Το σεμινάριο  θέτει ως στόχο, μέσα από την λεπτομερή, σφαιρική και ολοκληρωμένη ανάλυση του συνολικού θεσμικού πλαισίου που διέπει το συγκεκριμένο Όργανο και με έμφαση στις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις  που το αφορούν,  να διευκολύνει τους συμμετέχοντες στην πλήρη κατανόηση  των διαδικαστικών ενεργειών, αρμοδιοτήτων και   υποχρεώσεων των μελών του και στην εν γένει λειτουργία του ,προσδίδοντας σε αυτούς γνώσεις  χρήσιμες και απολύτως αναγκαίες κατά την άσκηση των  συναφών δραστηριοτήτων τους  και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά & Οικονομικά στελέχη των Δήμων & Περιφερειών
 • Νομικούς & Οικονομικούς συμβούλους αυτών
 • Αιρετά στελέχη των Δήμων
 • Και Λοιπό στελεχιακό – υπαλληλικό δυναμικό των ΟΤΑ, εμπλεκόμενο με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των Οικονομικών Επιτροπών.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Εισαγωγή
Η καταστατική οργάνωση των ΟΤΑ
Βασικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις τους που αφορούν τα σημαντικότερα Όργανα των ΟΤΑ

II. H Oικονομική Επιτροπή – τακτική λειτουργία
Η Οικονομική Επιτροπή των ΟΤΑ (α’ & β’ βαθμού) ως συλλογικό Όργανο παρακολουθήσεως και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών , με γνωμοδοτικές ικανότητες
Σύνθεση της Ο.Ε.
Μέλη οριζόμενα – μέλη εκλεγόμενα
Αριθμητικός υπολογισμός εκπροσώπων ανά παράταξη
Περιπτώσεις αυτοδικαίας εκπτώσεως από την ιδιότητα του μέλους της Ο.Ε.. και αντικατάσταση μελών
Συγκρότηση σε σώμα της Ο.Ε.
Θητεία των μελών της Ο.Ε.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του προεδρείου και των μελών της.
Αρμοδιότητες – καθήκοντα
Ανάλυση των αρμοδιοτήτων της Ο.Ε., σύμφωνα με τα ισχύοντα μετά την τροποποίηση ,δια του άρθρου 31 του ν. 4735/2020, των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010
Η λειτουργία της Ο.Ε. – Σύγκληση, πρόσκληση, δημοσίευση
Ο επιβεβλημένος χαρακτήρας των δημοσίων συνεδριάσεων της Ο.Ε.
Η κατ’ εξαίρεσιν συνεδρίαση «κεκλεισμένων των θυρών»
Νόμιμη απαρτία, κωλύματα , αναπληρώσεις και λήψη αποφάσεων
Παράσταση χωρίς δικαίωμα ψήφου
Δημοσίευση αποφάσεων, ανάρτηση στον ιστότοπο του ΟΤΑ κ.λπ

ΙΙΙ. Ειδικά ζητήματα κατά την λειτουργία της Ο.Ε.
Ο αποκλειστικός χαρακτήρας των ανατεθειμένων στις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων και των Περιφερειών αρμοδιοτήτων
Ιδιαιτέρως σοβαρά ζητήματα, για τα οποία επιβάλλεται ο χειρισμός από άλλα Όργανα
Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο και/ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο – τεκμηρίωση της οικείας αποφάσεως
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και/ή του Περιφερειακού προς την Ο.Ε. και ιδιαιτερότητες κατά την λήψη των σχετικών αποφάσεων
Η κρατική εποπτεία και ο έλεγχος νομιμότητος
Έλεγχος νομιμότητος α) υποχρεωτικός και β) αυτεπάγγελτος (άρθρα 225 & 226 ν. 3852/2010).
Επιβαλλόμενες κυρώσεις
Διοικητική προσφυγή και αίτηση θεραπείας

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα: 211-0131885, 211 – 0131886 και στο email – sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

   ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Επιπλέον σεμινάρια