Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 14, Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, Ωρες 16:00-20:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού . Human Resources Management

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και του τμήματος προσωπικού που έχουν ως αποστολή την εφαρμογή των πολιτικών της οργάνωσης οι οποίες διέπουν τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος. Είναι επίσης, σχεδιασμένο για επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν την εταιρεία τους δίνοντας έμφαση στον πολυτιμότερο πόρο τους: τους εργαζόμενους.

Δεν εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, οι άνεργοι, οι φοιτητές καθώς και οι σκεπτόμενοι την ίδρυση μιας νεοφυούς επιχείρησης και τέλος, προς οιονδήποτε ο οποίος ενδιαφέρεται να εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας.

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο θα βοηθήσει όλους τους παραπάνω αναφερόμενους να κάνουν τον σωστό σχεδιασμό, την αποτελεσματική διεξαγωγή συνεντεύξεων, τις σωστές επιλογές και την αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων, να διαβλέψουν με ακρίβεια τις πιθανότητες παραμονής τους στην επιχείρηση, να βοηθήσουν τους νεοπροσληφθέντες να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, ούτως ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού. Αποβλέπει επίσης, στην καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, την παροχή κινήτρων μέσα από αντικειμενικά συστήματα αμοιβών. Τέλος, στοχεύει στον εντοπισμό υπαρχουσών αδυναμιών ή/και παραλήψεων εντός του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την ανάληψη δράσεων για τη βελτίωσή τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
Msc Πανεπιστημίου Οξφόρδης, Postgraduate Diploma in Management Studies Πανεπιστημίου Οξφόρδης. τ. Διοικητικός Δ/ντής μεγάλης εταιρίας, Σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & αξιολόγησης προσωπικού. Εισηγητής με μεγάλη και πολυετή διδακτική εμπειρία σε σεμινάρια στελεχών επιχειρήσεων και σε MBA.

ANAΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο Σχεδιασμός:
• Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού καλείται να απαντήσει σε δύο στρατηγικής σημασίας ερωτήματα:
1. Πόσους εργαζόμενους χρειαζόμαστε στην επιχείρηση και
2. Τι είδους εργαζόμενους χρειαζόμαστε;
Η Προσέλκυση:
• Το ταίριασμα του εργαζόμενου με την προσφερόμενη θέση εργασίας
• Ο σχεδιασμός της προσέλκυσης
• Η αξιολόγηση των διαθεσίμων μέσων για την προσέλκυση
• Η δημιουργία δεξαμενών με βιογραφικά υποψήφιων εργαζομένων
Η Επιλογή:
• Ο σχεδιασμός της επιλογής
• Το ξεκαθάρισμα και η αξιολόγηση των βιογραφικών
• Πως να προσλάβω τους καλύτερους;
• Τα κριτήρια
Η Συνέντευξη:
• Γιατί η συνέντευξη είναι σημαντική;
• Τα πλεονεκτήματα της σωστής επιλογής με την πρώτη προσπάθεια
• Χαρακτηριστικά της καλής συνέντευξης
• Τα βήματα της καλά δομημένης συνέντευξης
• Τομείς που πρέπει να καλύψει η συνέντευξη
• Βελτιώνω τις δεξιότητες μου στις συνεντεύξεις
Η Πρόσληψη και η Αφομοίωση:
• Μετά τη συνέντευξη, η πρώτη μέρα του νέου εργαζόμενου
• Δίνουμε έμφαση στην ολοκληρωμένη αφομοίωση των νέων
• Τι να κάνουμε;
• Μερικές σκέψεις
Η Αξιολόγηση της απόδοσης των νέων εργαζομένων:
• Συστήματα στήριξης της απόδοσης
• Τα εργασιακά βοηθήματα για την καλύτερη απόδοση
• Που χρειάζονται τα συστήματα στήριξης των νέων
• Τι να κάνετε;
Τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων:
• Το κτίσιμο ενός συστήματος αμοιβών
• Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις αμοιβές
• Τι πρέπει να περιέχει ένα σύστημα αμοιβών.
Το μέλλον της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν όψει της πανδημίας:
• 6 καίρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν
• Πως πρέπει να αντιδράσουν οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού σε καιρούς αβεβαιότητας
• Οι Διευθυντές Ανθρωπίνων Πόρων ξανασκέπτονται το ρόλο τους διαρκούσης της πανδημίας
• Η Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα στην κρίση που προκάλεσε η πανδημία
• Ευκαιρίες και μελλοντικές οργανωτικές κατευθύνσεις για τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά την πανδημία
• 9 τάσεις για την μετά την πανδημία.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό αναπτύσσονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι σχεδιασμού, πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, ιδιαίτερα με τις συνθήκες που δημιουργούνται με την τηλε-εργασία. Μέσω των case studies και της εμπειρίας του εισηγητή γίνονται κατανοητά τα προβλήματα και δίνονται οι κατάλληλες λύσεις.

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210-5200106, 211-0131884

Τι θα μελετήσετε...

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 14, Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, Ωρες 16:00-20:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF...