• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Incoterms 2010 και Ενέγγυες Πιστώσεις

Incoterms 2010 και Ενέγγυες Πιστώσεις

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Incoterms 2010 και Ενέγγυες Πιστώσεις. 10  βασικά βήματα για έγγραφα χωρίς ασυμφωνίες

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάζει τις πιο συνηθισμένες παγίδες κατά τη σύναψη μιας σύμβασης πώλησης του διεθνούς εμπορίου και της σύνταξης των όρων σχετικής ενέγγυου πιστώσεως. Επιπλέον, εστιάζει σε μια διεξοδική και τεχνικά άρτια επισκόπηση των πλέον έγκυρων τρόπων απόκτησης και παρουσίασης εγγράφων απαλλαγμένων από ασυμφωνίες (κυρίως εγγράφων μεταφοράς και ασφάλισης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων (export managers, import / purchasing managers, processors of imports/exports, trade finance & risk managers, legal counsels, logistics and shipping managers, house insurance experts, που ασχολούνται με πιστώσεις, άμεσα ή έμμεσα (international shipping/transport companies, Freight forwarders, Logistic companies, Insurance companies, other service providers) καθώς και τραπεζών (trade finance dept., Documentary operations dept, κα).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τ. Διευθυντικό Στέλεχος της Alpha Bank, Μοναδική κάτοχος του διεθνούς επαγγελματικού πιστοποιητικού «Certified Documentary Credit Specialist», μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΔΕΕ για την αναθεώρηση του ISBP-έκδοση 745. Εισηγήτρια σεμιναρίων με σημαντική διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Κατάρτιση της σύμβασης πώλησης (Contract of Sale)
• Αποφύγετε τις πιο συνηθισμένες παγίδες
• Επιλέξτε το σωστό κανόνα των ® 2010
• Πώς να ενσωματώσετε ένα κανόνα των ® 2010 στη σύμβαση πώλησης
• Ζητήματα σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων
• Φορολογικά και δασμολογικά ζητήματα

• Τα έγγραφα που απαιτούνται από τους όρους των Ενέγγυων Πιστώσεων (L/C)
• Υποχρεωτικά και συνήθως απαιτούμενα έγγραφα στις ενέγγυες πιστώσεις • Μάθετε να αποφεύγετε τις πιο συνηθισμένες παγίδες όταν δίνετε οδηγίες για την έκδοση μιας /(εισαγωγή) ή όταν αποδέχεστε μια /(εξαγωγή)
• Φόρτωση/αποστολή εμπορευμάτων
• Επιλέγοντας το σωστό έγγραφο μεταφοράς για το επιλεγμένο μέσο μεταφοράς
• Οι απαιτήσεις των κανόνων 600 σε σχέση με την τελευταία ημερομηνία φόρτωσης/αποστολής του εμπορεύματος και την προθεσμία παρουσίασης των εγγράφων
• Φορτωτικές Lading) και επισημειώσεις επί του πλοίουboard” notations • Φορτωτικές ναυλοσυμφώνου Charter Party Lading) που εκδίδονται από τον Πλοίαρχο Master) ή τον πράκτορα Agent
• Έγγραφα αεροπορικής μεταφοράς, Έγγραφα οδικής μεταφοράς και αποδείξεις ταχυμεταφορικών εταιρειών courier
• Επιτρεπόμενες διορθώσεις στα έγγραφα μεταφοράς

• Πράξεις που συνιστούν αθέτηση ή παράβαση όρων της σύμβασης πώλησης – Λύση της σύμβασης πώλησης

• Έλεγχος εγγράφων και μελέτες περιπτώσεων
• Εργαστήριο εφαρμογών των ® 2010 και των κανόνων 600
• Πρακτικές ασκήσεις με σενάρια και προσομοιώσεις από περιστατικά.

• Ερωτήσεις και απαντήσεις

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Incoterms 2010...

Επιπλέον σεμινάρια