• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Νέες διατάξεις Κινητικότητας Υπαλλήλων

Νέες διατάξεις Κινητικότητας Υπαλλήλων

 ΕΠΙΚΑΙΡΟ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 10:00 – 16:00,Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Νέες διατάξεις Κινητικότητας Υπαλλήλων,(ΦΕΚ 204Α, 16.12.2019) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομονθεσία

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η εξοικείωση με το θεσμό της κινητικότητας στις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και στις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και η ανάλυση της διαδικασίας και των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για την αξιοποίηση του θεσμού από τους υπαλλήλους των ανωτέρω Υπηρεσιών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ Βαθμού) και των Νομικών Προσώπων αυτών καθώς και στο προσωπικό των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.


EΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με πολυετή διδακτική και πρακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Πεδίο εφαρμογής & χρονική ισχύς των νέων διατάξεων
• Αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες διατάξεις Κινητικότητας Υπαλλήλων
• Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.4440/2016
• Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υπαλλήλων στο Ε.Σ.Κ.
• Συμπλήρωση διετίας & ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ειδικές περιπτώσεις
• Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω Ε.Σ.Κ.
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Προϋποθέσεις για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης
• Αλλαγές για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού & των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α’ βαθμού • Τι αλλάζει για το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού
• Αποσπάσεις/Μετατάξεις για λόγους υγείας
• Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου & πότε δύναται να μεταταχθούν / μεταφερθούν
• Αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων
• Αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης συζύγων
• Ανάλυση των ισχυουσών διατάξεων του Ν.4440/2016 και άλλων ερμηνευτικών αποφάσεων / εγκυκλίων για την Κινητικότητα εργαζομένων σε Φορείς Δημοσίου & Οργανισμούς

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
ΛΕΚΚΟΥ ΕΥΗ τηλ:   210 5222016 email: : sales@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΕΠΙΚΑΙΡΟ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 10:00 – 16:00,Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια