• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Master Corporate Finance Ανάλυση Ταμειακών Ροών (Cash Flow)

Master Corporate Finance Ανάλυση Ταμειακών Ροών (Cash Flow)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 18 & Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, Ωρες 17:00-21:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Master Corporate Finance Ανάλυση Ταμειακών Ροών (Cash Flow)

 

ΣΚΟΠΟΣ
Η κατάσταση ταμειακών ροών αφορά όλες τις κινήσεις των ρευστών διαθεσίμων στην εταιρεία (ταμειακών εισροών) και εκτός της εταιρείας (εκροή μετρητών) σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Η δήλωση αυτή είναι απαραίτητη για την κατανόηση ικανότητας της εταιρείας να επιβιώσει στο χρόνο.

Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, για μια εταιρεία να είναι κερδοφόρα, αλλά να καταναλώνουν περισσότερα μετρητά από ό, τι έχει (για παράδειγμα, λόγω της καθυστέρησης στην είσπραξη μέρους των εσόδων της και ως εκ τούτου να βρεθεί σε έλλειψη μετρητών).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιασθεί η ακριβής τεχνική ανάλυση ταμειακών ροών.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και  στελέχη τμήματος Λογιστηρίου.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς MBA in Finance E.S.C.E.M. Γαλλία, τέως Διευθυντικό Οικονομικό Στέλεχος επιχειρήσεων και τραπεζών. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια ενηλίκων.

 

]ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Μέσω του Microsoft Excel θα παρουσιασθεί το πλέγμα (grid) ανάλυσης ταμειακών ροών, πάνω σε πραγματικό παράδειγμα εταιρείας,  σύμφωνα με τις εκθέσεις που διοργανώνει το χρήμα που παράγεται και χρησιμοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Λειτουργικές δραστηριότητες μετατρέπει τα στοιχεία που αναφέρθηκαν σχετικά με τη δήλωση του εισοδήματος από την δεδουλευμένη βάση της λογιστικής σε μετρητά.
Επενδυτικές δραστηριότητες εκθέσεις για την αγορά και την πώληση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες εκθέσεις για την έκδοση και την εξαγορά των δικών της ομολόγων και μετοχών της εταιρίας και την καταβολή μερισμάτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες εκθέσεις για την ανταλλαγή σημαντικών στοιχείων που δεν αφορούν μετρητά και τις εκθέσεις του ποσού των καταβληθέντων φόρων εισοδήματος και των τόκων που καταβάλλονται.

 

Οφέλη σεμιναρίου:
Στην παρούσα οικονομική περίοδο η επίγνωση περί ορθής λειτουργίας ελέγχου και αποσαφήνισης των ταμειακών ροών, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά εργαλεία για τη μελλοντική θέση μιας επιχείρησης .

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής Βογιατζόγλου Αριάδνη τηλ 210 5284328, vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

 

Τι θα μελετήσετε...

  • Παρουσίαση αποτελεσματικών λογαριασμών της διοικητικής λογιστικής
  • Απαραίτητες υποδομές στο λογιστήριο και την οικονομική διαχείριση για την εξαγωγή των fast – track αποτελεσμάτων

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 18 & Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, Ωρες 17:00-21:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Master Corporate...