Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία τήρησης και έλεγχος

Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία τήρησης και έλεγχος

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Παρασκευή 17  Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία τήρησης και έλεγχος.Ολες οι πρόσφατες αλλαγές

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους και προϊσταμένους Οικονομικών  Υπηρεσιών (Διευθύνσεων και Τμημάτων Οικονομικού, Αναλήψεων, Ελέγχου δαπανών, Εκκαθάρισης, Πληρωμών,  Προμηθειών, Λογιστηρίου, Πληροφορικής), Υπουργείων, ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΝΠΙΔ (Φορείς Γενικής Κυβέρνησης).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με πολυετή πρακτική και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Παρουσίαση και ανάλυση θεσμικού πλαισίου: Πρόσφατη νομοθεσία και σχετικοί εγκύκλιοι
N.4270/2014
• Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό
• Άρθρο 65 – Διατάκτης
• Άρθρο 66 – Ανάληψη υποχρεώσεων
• Άρθρο 67 – Πολυετείς υποχρεώσεις
• Άρθρο 68 – Διαδικασίες ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων
• Ν.4337/2015
• Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
• Άρθρο 10 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
• ΠΔ 80/2016 (αντικατέστησε το ΠΔ 113/2010)
• Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
Σχετικοί Εγκύκλιοι
• 2/100018/0026/30.12.2016 (αντικαθιστά την αριθ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014) – Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ)
• 2/47972/0026/15.06.2018 – Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων
• 2/47891/ΔΠΓΚ/15.06.2018 – Εκθέσεις Αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων
• 2/68144/0026/19.09/2018 – Οδηγίες για την υλοποίηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΑΔΑ:6ΖΕΠΗ-ΞΝΨ)
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
1. Ορισμός
2. Πεδίο εφαρμογής
3. Περιεχόμενο Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)
4. Κύριοι και Δευτερεύοντες διατάκτες
5. Υπόδειγμα ΑΑΥ
6. Πρακτικά παραδείγματα
Ανακλητικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
Τρόπος και διαδικασία έκδοσης ΑΑΥ
• Πολυετείς Υποχρεώσεις – Υπόδειγμα Απόφασης Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης
• Διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών
• Μητρώο Δεσμεύσεων
1. Τρόπος Τήρησης
2. Αναλυτική περιγραφή – Παρουσίαση πεδίων και στηλών
3. Λοιπές περιπτώσεις (Επιχορηγήσεις – Μεταβιβαστικές Πληρωμές, Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς, Αποδοχές – Πρόσθετες Παροχές, Πολυετείς υποχρεώσεις- Συμβάσεις)
• Υποβολή Μητρώου Δεσμεύσεων στο Ε-portal του ΓΛΚ
• Υπολογισμός του Δείκτη KPΙ
• Υπηρεσίες ελέγχου τήρησης Μητρώου Δεσμεύσεων
• Ο Ρόλος των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών επί των ΑΑΥ / Ευθύνες αρμοδίων οργάνων
• Εκθέσεις Αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων
Μηνιαία Συνοπτική Έκθεση Απλήρωτων Ληξιπροθέσμων Υποχρεώσεων – Υπόδειγμα
Τριμηνιαία Έκθεση Τήρησης και Λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων – Υπόδειγμα

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
211 0131885 sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Παρασκευή 17  Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία...

Επιπλέον σεμινάρια