• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ναυτιλιακή Λογιστική

Ναυτιλιακή Λογιστική

Πέμπτη 15 &  Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020,  Ωρες  17:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

Η εφαρμογή της Ναυτιλιακής Λογιστικής μέσω Πρακτικών Εφαρμογών και Ασκήσεων

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις με στόχο την απόκτηση εξειδίκευσης στη ναυτιλιακή λογιστική. Θα παρουσιάσει με πρακτικά παραδείγματα το συνολικό λογιστικό κύκλωμα λειτουργίας των ναυτιλιακών μονάδων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη λογιστηρίου ναυτιλιακών επιχειρήσεων.  Επίσης αφορά στελέχη του τμήματος πωλήσεων και εφοδιασμού, τα οποία λαμβάνουν μέρος στο λογιστικό κύκλωμα λειτουργίας των ναυτιλιακών μονάδων.

Eισηγητής:
Δρ. Νικόλαος Μπέλεσης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ειδίκευση στο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.  Msc & PhD Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κάτοχος μεταπτυχιακού επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών.  Διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία και πλούσια αρθρογραφική  δράση.

Θεματολογία:

 1. Πάγια (Αξία ΠλοίουΈξοδα πολυετούς απόσβεσης
 • Απόκτηση Πλοίου
 • Κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα
 • Αποσβέσεις
 • Έλεγχος απομείωσης Αξίας
 • Special Survey – Drudocking:  Κεφαλαιοποίηση και απόσβεση τους
 • Λογιστική παρακολούθηση
 1. Πλοία με σύμβαση Leasing
 • Όροι και προϋποθέσεις
 • Λογιστική παρακολούθηση
 1. Eσοδα απο Ναυλώσεις:
 • Χρονοναύλωση
 • Ναύλωση ανα ταξίδι
 • Income received in advance
 • Λογιστική παρακολούθηση
 1. Direct Voyage Expenses
 • Bunkers, Port Expenses
 • Prepayment to Agents
 • Λογιστική παρακολούθηση
 1. Operating Expenses
 • Categories of Operating Expenses
 • Accruals
 • Cut – off
 • Λογιστική Παρακολούθηση
 1. Αποθέματα (Bunkers – Lubricants – Spare Parts)
 • Προσδιορισμός ιστορικού κόστους βάση FIFO  – ΜΣΟ
 • Προσδιορισμός κόστους ανάλωσης και αποθεμάτων τέλους
 • Λογιστική παρακολούθηση με συνεχή απογραφή
 • Λογιστική παρακολούθηση με περιοδική απογραφή
 1. Δάνεια :
 • Short term – Long term portions βάση repayment schedule and loan covenants
 • Λογιστική παρακολούθηση δανείων
 1. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
 • Έννοιες
 • Λογιστική παρακολούθηση
 1. Παρακολούθηση Intercompany Accounts
 2. Οικονομικές Καταστάσεις

Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων βάση διεθνών λογιστικών προτύπων

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα: 210 5200106, 211 0131884.

Τι θα μελετήσετε...

 • 1. Πάγια (Αξία Πλοίου - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης • Απόκτηση Πλοίου • Κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα • Αποσβέσεις • Έλεγχος απομείωσης Αξίας • Special Survey – Drudocking: Κεφαλαιοποίηση και απόσβεση τους • Λογιστική παρακολούθηση 2. Πλοία με σύμβαση Leasing • Όροι και προϋποθέσεις • Λογιστική παρακολούθηση 3. Eσοδα απο Ναυλώσεις: • Χρονοναύλωση • Ναύλωση ανα ταξίδι • Income received in advance • Λογιστική παρακολούθηση 4. Direct Voyage Expenses • Bunkers, Port Expenses • Prepayment to Agents • Λογιστική παρακολούθηση
 • 1. Operating Expenses • Categories of Operating Expenses • Accruals • Cut – off • Λογιστική Παρακολούθηση 2. Αποθέματα (Bunkers – Lubricants – Spare Parts) • Προσδιορισμός ιστορικού κόστους βάση FIFO - ΜΣΟ • Προσδιορισμός κόστους ανάλωσης και αποθεμάτων τέλους • Λογιστική παρακολούθηση με συνεχή απογραφή • Λογιστική παρακολούθηση με περιοδική απογραφή 3. Δάνεια : • Short term – Long term portions βάση repayment schedule and loan covenants • Λογιστική παρακολούθηση δανείων 4. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις • Έννοιες • Λογιστική παρακολούθηση 5. Παρακολούθηση Intercompany Accounts 6. Οικονομικές Καταστάσεις • Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων βάση διεθνών λογιστικών προτύπων

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

  Πέμπτη 15 &  Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020,  Ωρες  17:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια