• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Δημόσια Εργα. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις

Δημόσια Εργα. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις

 ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 22  Ιουνίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

Δημόσια Εργα. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις. ΠΠΑΕ και ΑΠΕ. Νέες θέσεις εργασίας και ΠΚΤΜΝΕ, ΣΣΕ,Αναθεώρηση, Επί έλαττον δαπάνες και απρόβλεπτα βάση του Ν. 4420/2016.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός & Πτυχιούχος Νομικής, πρώην Στέλεχος ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ.Γ.Δ.Ε.), Συγγραφέας βιβλίων Τεχνικής Νομοθεσίας, Πρόεδρος σε μεγάλο αριθμό διαγωνισμών. Εισηγητής σεμιναρίων στελεχών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με μεγάλη διδακτική & πρακτική εμπειρία

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Επιμετρήσεις
• Τμηματικές Επιμετρήσεις, Οριστικές και Προσωρινές
• Τελική Επιμέτρηση
• ΠΠΑΕ. Νέα Επιτροπή για τις αφανείς εργασίες
• Προθεσμίες ρητής και αυτοδίκαιης έγκρισης
2. Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
• Τι περιλαμβάνουν
• Προθεσμίες ρητής και αυτοδίκαιης έγκρισης
• Τόκοι υπερημερίας
• Διόρθωση και έγκριση
3. Ζητήματα Αναθεώρησης των βασικών τιμών ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων
4. Απολογιστικές εργασίες
5. Αυξομειώσεις Εργασιών
• Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ). Έγκριση ρητή ή αυτοδίκαια;
• Επί έλαττον δαπάνες.
• Απρόβλεπτα 6. Σύνταξη νέων τιμών και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
• Τι είναι το ΠΚΤΜΝΕ και τι αφορά. Αρμοδιότητα σύνταξης Πρωτοκόλλου και περιεχόμενο αυτού
• Προηγούμενη έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο και Κοινοποίηση ΠΚΤΜΝΕ
• Τρόπος υπολογισμού νέων τιμών
• Επιφύλαξη αναδόχου. Ένσταση. Έγκριση
7. Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
• Επείγουσες και απρόβλεπτες
• πρόσθετες εργασίες
• Έγγραφη και προφορική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
• Συμπληρωματικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
• Πότε δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
8. Ελεγκτικό Συνέδριο και ΣΣΕ
9. Αποζημίωση αναδόχου για τις μη εγκεκριμένες εκτελεσμένες εργασίες – Θετικές ζημίες

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@virtualtraining.gr ή στα τηλ:  211 0131885 – 211 0131886

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 22  Ιουνίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ...

Επιπλέον σεμινάρια