• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ο Νέος Φορολογικός Νόμος

Ο Νέος Φορολογικός Νόμος

 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, Ωρες 16:00 – 21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Ο Νέος Φορολογικός Νόμος. Ολες οι αλλαγές με αναλυτικά παραδείγματα

ΣΚΟΠΟΣ
Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση και επεξήγηση όλων των αλλαγών που επήλθαν με τον νέο φορολογικό νόμο στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων με αναλυτικά παραδείγματα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίου, επιχειρήσεων και Οργανισμών. Αφορά άμεσα Λογιστικά Γραφεία και Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου. Λειτουργεί ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων άνω των 25 ετών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων άνω των 20.000 ωρών .

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις αλλαγές που έχουν επέλθει με το νέο φορολογικό νόμο. Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθούν:

1) Αλλαγές σχετικά με τη φορολογική κατοικία καθώς και την εναλλακτική φορολόγηση των φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
2) Νέος τρόπος φορολόγησης των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών των μισθωτών.
3) Όλες οι αλλαγές στις παροχές σε είδος (άρθρο 13 Ν4172/2013).
4) Νέες απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία (παραδείγματα- εφαρμογές).
5) Η νέα κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων καθώς και των μη ασκούντων επαγγελματική δραστηριότητα.
6) Δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής- όλες οι αλλαγές.
7) Όλες οι αλλαγές στις μειώσεις φόρου εισοδήματος των μισθωτών και συνταξιούχων.
8) Τρόπος φορολόγησης των διαγραφών οφειλόμενων ποσών των επιχειρήσεων (άρθρο 21 Ν.4172/2013).
Τι εξαιρείται της φορολόγησης
9) Αναφορά σε όλες τις αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές των αποσβέσεων καθώς και στις αυξημένες δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά.
10) Όλες αλλαγές στον σχηματισμό πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με παραδείγματα και εφαρμογές.
11) Οι νέες δαπάνες που μειώνουν φόρους στα φυσικά πρόσωπα.
12) Οι αλλαγές στην επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
13) Οι απαλλαγές στη φορολόγηση της υπεραξίας από την μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής-προϋποθέσεις.
14) Οι νέοι συντελεστές φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα και η μειωμένη προκαταβολή για το έτος 2018 με παραδείγματα και εφαρμογές.
15) Οι νέοι συντελεστές παρακράτησης του φόρου των διανεμομένων κερδών που ισχύουν από 01/01/2020.
16) Τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστούν οι λοιπές χώρες ως χώρες προνομιακού φορολογικού καθεστώτος.
17) Όλες οι αλλαγές στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας (Ν 4174/2013).
18) ‘Όλες οι αλλαγές στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Με παραδείγματα και εφαρμογές στις τις οικοδομικές επιχειρήσεις.
19) Ποιοι θα πρέπει να αγοράζουν αγαθά και να λαμβάνουν υπηρεσίες και να εξοφλούν μέσω του τραπεζικού συστήματος

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Χατηπαντελή Φωτεινή τηλ:   210-5284327. email: : marketing@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

     ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, Ωρες 16:00 – 21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια