• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Οδική μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οδική μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Δευτέρα 17  & Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 16:00 – 21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Οδική μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση και διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την KYA ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. Γ5/48222/2474 (ΦΕΚ 2755Β/03.07.2019)- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, Κατάταξη εμπορευμάτων, απαιτήσεις συσκευασίας δεξαμενών , οχημάτων.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές που διέπουν την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πλην ραδιενεργών και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με την τρέχουσα νομοθεσία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εταιρείες μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (καυσίμων, χημικών κτλ), Υπευθύνους αποθηκών που διακινούν / αποθηκεύουν επικίνδυνα εμπορεύματα, Εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, Προϊσταμένους και στελέχη τμημάτων ανταπόκρισης περιστατικών των εταιρειών διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, Προσωπικό ΕΛ.ΑΣ. / Πυροσβεστικής

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πτυχιούχος τμήματος Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή ειδίκευση από τη σχολή πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου του Leeds στην αειφόρο διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 26 (αλιευτικές μελέτες) και 27 (περιβαλλοντικές μελέτες). Πιστοποιημένος Σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και Επιθεωρητής Ποιότητας και Περιβάλλοντος ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004. Σύμβουλος εταιρειών σε θέματα σχετιζόμενα με την περιβαλλοντική συμμόρφωση, διαχείριση αποβλήτων & ασφαλή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Εισαγωγή στον Κανονισμό ADR:
o Ορισμοί
o Πεδίο Εφαρμογής
o Εξαιρέσεις από τον Κανονισμό
o Απαιτήσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενου
προσωπικού
o Υποχρεώσεις εμπλεκομένων στη μεταφορά
o Εξασφάλιση συμμόρφωσης
o Διατάξεις για την ασφάλεια (Security)
•Κατάταξη Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
o Κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων
o Αριθμοί UN
o Ειδικές διατάξεις ανά κλάση
•Κατάλογος επικίνδυνων εμπορευμάτων
o Παρουσίαση του καταλόγου και των
πληροφοριών που εξάγονται από αυτόν
o Αριθμοί UN
o Ειδικές διατάξεις για διάφορες ουσίες
o Περιορισμένες & εξαιρούμενες ποσότητες
•Συσκευασίες & Δεξαμενές
o Οδηγίες συσκευασίας
o Φορητές & σταθερές δεξαμενές
o Κωδικοποίηση και σήμανση δεξαμενών &
συσκευασιών
•Διαδικασίες αποστολής
o Σήμανση οχημάτων
o Σήμανση συσκευασιών
o Προδιαγραφές ετικετών
o Αριθμοί αναγνώρισης κινδύνου
o Έγγραφα Μεταφοράς
o Γραπτές οδηγίες
•Διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά, φόρτωση,
εκφόρτωση & διαχείριση
o Μεταφορά σε κόλα (συσκευασμένα)
o Μεταφορά χύδην
o Μεικτή φόρτωση
o Ειδικές διατάξεις
•Απαιτήσεις για οχήματα
o Εξοπλισμός πυρόσβεσης
o Πρόσθετος εξοπλισμός
o Επιτήρηση οχημάτων
o Πρόσθετες απαιτήσεις ανά ουσία
o Περιορισμοί διέλευσης από σήραγγες
•Έγκριση τύπου οχημάτων

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Χατζηπαντελή Φωτεινή, 210 5284327, e-mail: trainingcourses@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Δευτέρα 17  & Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 16:00 – 21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια