• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Οροι Χρήσης Ιστοσελίδας και Γενική Πολιτική Απορρήτου & COOKIES ΕΝΟΣ B3C E-SHOP

Οροι Χρήσης Ιστοσελίδας και Γενική Πολιτική Απορρήτου & COOKIES ΕΝΟΣ B3C E-SHOP

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 13  Ιουλίου 2020, Ωρες 16:00-20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ONLINE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & COOKIES ΕΝΟΣ B3C ESHOP
DATA BREACH WORKSHOP & SIMULATION  ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΣΤΟΧΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει στην κατά το δυνατόν πληρέστερη και πλέον εμπεριστατωμένη ανάλυση των όρων χρήσεως των διαδικτυακών τόπων των eshops, του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ηλεκτρονική λειτουργία των τελευταίων και των συνδεδεμένων με αυτήν κινδύνων που αντιμετωπίζει ο επισκέπτης καταναλωτής κατά την σχετική περιήγησή του, του τρόπου αντιμετωπίσεως των τυχόν περιστατικών παραβιάσεως της ιδιωτικότητος και της παραλείψεως προστασίας των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους των υποχρέων, παρέχοντας συγχρόνως στους τελευταίους (επιχειρηματίες) τις αναγκαίες γνώσεις για την εκτέλεση των αυστηρών υποχρεώσεων που τους επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αποτρέψουν (σε περίπτωση ελέγχων και/ή καταγγελιών) την εις βάρος τους επιβολή προστίμων και λοιπών κυρώσεων εκ των προβλεπομένων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικούντες και στελέχη επιχειρήσεων e-shops, υπευθύνους Επεξεργασίας και Εκτελούντες Επεξεργασία, συμβούλους αυτών , Νομικούς-Δικηγόρους, Συμβούλους Πληροφορικής ,ΙΤs, DPOs,  Υπεύθυνους ασφαλείας  και κανονιστικής συμμόρφωσης και σε κάθε ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει στο πολύπλευρο ως άνω γνωστικό αντικείμενο  και να χειρισθεί, με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, συναφή ζητήματα και  κρίσιμα περιστατικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Εισαγωγή
 Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ραγδαία αυξητική του τάση
 Ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο
 Κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου

ΙΙ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο από επιχείρηση προς καταναλωτάς (Business to Customers / B2C)
 H αξιοποίηση των συγχρόνων τεχνολογικών δυνατοτήτων πληροφορικής & επικοινωνιών ως κρίσιμος παράγων για την διαμόρφωση του νέου – ηλεκτρονικού- επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 Ανταγωνιστικά επιχειρηματικά πλεονεκτήματα και οφέλη για τον καταναλωτή
 Κρίσιμα νομικά ζητήματα γεννώμενα κατά την χρήση του διαδικτυακού καταστήματος.
 Τρόπος συλλογής πληροφοριών και συνήθεις παρεκκλίσεις από την νομιμότητα.
 Κίνδυνοι για τον καταναλωτή και υπόχρεοι για την προστασία του
 Απαραίτητη επιχειρηματική στρατηγική και νομική επάρκεια των υπευθύνων
 Ασφάλεια συναλλαγών
 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος
 Αναγκαία προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας
 Εξασφάλιση σχετικών πιστοποιήσεων
 Κατάρτιση, δημοσιοποίηση και τήρηση λεπτομερών Όρων Χρήσεως του ιστοτόπου και Γενικής Πολιτικής Απορρήτου και εφαρμογής Cookies.
 Μεθοδολογία σύνταξης των ανωτέρω εγγράφων και περιεχόμενο αυτών
 Επικαιροποιήσεις, χρόνοι και τρόπος εκτελέσεως των συναφών παρεμβάσεων και βελτιωτικών προσαρμογών
 Καταγραφή στατιστικών του ιστοτόπου (tracking)
 Eιδική προστασία των καταναλωτών στην περίπτωση καταρτίσεως της συμβάσεως ηλεκτρονικής αγοραπωλησίας δια τηλεφώνου (cold calling).

II. Data Breach Workshop & Simulation

 Εκτίμηση κινδύνου και αξιολόγηση επιχειρησιακών κενών στον τομέα της Ασφαλείας.
 Προγραμματισμός και οργάνωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένου περιστατικού παραβιάσεως
 Σύνταξη Πολιτικής Ασφαλείας
 Συγκρότηση Ομάδος Ασφαλείας και κατανομή αρμοδιοτήτων
 Συνεχής επίβλεψη για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την επικαιροποίηση αυτών
 Αξιολόγηση ευρημάτων
 Ανάπτυξη και εκτέλεση Προγράμματος Προσομοίωσης (Data Breach Simulation)
IV. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρότυπα υποδείγματα

Μεθοδολογία Παρουσίασης για on-line παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

 

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email contact@virtualtraining.gr ή στα τηλ: 210 5284327 & 210 5284318

 

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 13  Ιουλίου 2020, Ωρες 16:00-20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON–LINE ΜΕΣΩ ΤΗΣ...

Επιπλέον σεμινάρια