• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Εργων και Δραστηριοτήτων

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Εργων και Δραστηριοτήτων

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 8 & Πέμπτη 9  Ιουλίου 2020, Ωρες 15:00-20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αιθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Εργων και Δραστηριοτήτων με τις τελευταίες τροποποιήσεις του νέου Νόμου  4685/2020. Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

 

ΣΚΟΠΟΣ
Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες όλες τις διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν όλες οι προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας δηλ. του νόμου 4014/2011 και των εξουσιοδοτικών αυτού πράξεων καθώς και του πρόσφατου νόμου 4685/2020. Για πληρέστερη κατανόηση θα παρουσιαστούν-αναλυθούν συγκεκριμένα παραδείγματα

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη βιοτεχνικών, βιομηχανικών επιχειρήσεων (Υπεύθυνους περιβάλλοντος, Υπεύθυνους διασφάλισης ποιότητας, τεχνικούς ασφάλειας), στελέχη φορέων δημόσιου τομέα και ευρύτερου δημόσιου τομέα (περιφέρειες Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.) και μελετητές που ασχολούνται με αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΡΕΒΕΚΚΑ  ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ
Χημικός, απόφοιτος του ΕΚΠΑ. Εργάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας από το 1982 και είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής. Έχει απασχοληθεί σε διαφορετικούς τομείς και θέσεις του Υπουργείου, κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Από το έτος 2005 έως το 2014 ήταν Τμηματάρχης στο Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ασχολήθηκε με την περιβαλλοντική αδειοδότηση πληθώρας έργων και δραστηριοτήτων. Συμμετείχε στην ομάδα που επεξεργάστηκε και εισηγήθηκε τον Νόμο 4014/2011 καθώς και στις ομάδες που επεξεργάστηκαν τις εξουσιοδοτικές πράξεις (ΚΥΑ, ΥΑ, κλπ) του νόμου.

Από το 2014 έως τον Αύγουστο του 2015 ήταν Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας & Διαχείρισης Αποβλήτων και από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2019 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομάδες εργασίας. Για παράδειγμα, συμμετείχε στην ομάδα που εισηγήθηκε την «Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών», την «Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα», κλπ

Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Κοινοτική Οδηγία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Οδηγία ΕΙΑ)
 • Εξέλιξη Εθνικής Νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων
 • Έργα & δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και ομάδες:
  • Κριτήρια κατάταξης σε κατηγορίες
  • «Μοριοδότηση» βιομηχανικών έργων. Εφαρμογή με παράδειγμα
  • Ειδικές περιπτώσεις, σημεία προσοχής
  • Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων
 • Έργα Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (Οδηγία IED)
 • Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων Α1, Α2 υποκατηγορίας και Β κατηγορίας.
 • Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
 • Συμβούλια περιβαλλοντικής αδειοδότησης: ΚΕΣΠΑ & ΠΕΣΠΑ
 • Διαδικασίες δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης ΜΠΕ
 • Διαδικασίες για ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
 • Περιεχόμενο Α.Ε.Π.Ο.
 • Ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 – Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ)
 • Τυποποιημένα έντυπα περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Φάκελος συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη
 • Αδειοδότηση έργων Β΄ Κατηγορίας: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις –Εφαρμογή με παράδειγμα
 • Ειδικές προβλέψεις του Ν. 4014/2011 για «περιβαλλοντικά αυθαίρετα» έργα
 • Κατάργηση αδειών και ενσωμάτωση σε ΑΕΠΟ- ΠΠΔ. Έγκριση επέμβασης σε δάση- δασικές εκτάσεις
 • Περιεχόμενα φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Μελέτες Περιβάλλοντος)
 • Περιεχόμενα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • Περιεχόμενα φακέλων για ανανέωση –τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.
 • Περιεχόμενα Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)
 • Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων
 • Παράδειγμα αδειοδότησης σύνθετου έργου: Περιεχόμενα ΜΠΕ, διαδικασία αξιολόγησης ΜΠΕ, Περιεχόμενο ΑΕΠΟ
 • Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μ.Π.Ε.
 • Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις: Είδη περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, Αρμόδιες αρχές και φορείς διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
 • Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών
 • Διοικητικές κυρώσεις

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το κονδύλιο ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στη διαδικασία αίτησης και αποπληρωμής των προγραμμάτων

ΚΟΣΤΟΣ ON LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 300€ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Πληροφορίες/συμμετοχές:

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 2105284327 email: contact@virtualtraining.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

   ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 8 & Πέμπτη 9  Ιουλίου 2020, Ωρες 15:00-20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αιθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Περιβαλλοντική Αδειοδότηση...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια