Πρακτική Εξάσκηση στη χρήση του Microsoft Powerpoint 2010

Πρακτική Εξάσκηση στη χρήση του Microsoft Powerpoint 2010

 ONΛΙΝΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δευτέρα 26 &  Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, Ωρες 16:00 – 19:00

Πρακτική Εξάσκηση στη χρήση του Microsoft Powerpoint 2010

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός
του σεμιναρίου είναι αφού παρακολουθήσουν το σεμινάριο οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί για τις άμεσες εφαρμογές του, να μάθουν πώς να δημιουργούν σύνθετες παρουσιάσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους κατέχουν βασικές γνώσεις του Power Point και επιθυμούν να εμβαθύνουν στη χρήση του

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ
Πτυχιούχος Μαθηματικός Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Βρυξελλών με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Υπογραφή, Msc in Applied Computer Science, Systems Manager ΥΠΕΘΟ, Εκπαιδευτής πληροφορικής με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Βοηθητικά Εργαλεία
1.1. Εμφάνιση/Απόκρυψη Χάρακα
1.2. Εμφάνιση/Απόκρυψη Γραμμών πλέγματος 1.3. Εμφάνιση/Απόκρυψη Παραθύρου περιήγησης
2. Σχόλια
2.1. Εισαγωγή σχολίου σε διαφάνεια
2.2. Επεξεργασία σχολίου 2.3. Διαγραφή σχολίου
2.4. Μετακίνηση από το ένα σχόλιο στο άλλο
3. Υπερσυνδέσεις
3.1. Δημιουργία Υπερσύνδεσης προς
3.1.1. Μία διαφάνεια της ίδιας παρουσίασης
3.1.2. Μία διαφάνεια σε διαφορετική παρουσίαση
3.1.3. Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3.1.4. Μία Ιστοσελίδα ή ένα αρχείο στο Web
3.1.5. Προς ένα νέο αρχείο 3.2. Κατάργηση Υπερσύνδεσης
3.3. Κουμπιά ενεργειών για
3.3.1. Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια
3.3.2. Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια
3.3.3. Μετάβαση στην τελευταία διαφάνεια
3.3.4. Αναπαραγωγή ταινίας ή ήχου
4. Προστασία Παρουσίασης
4.1. Προστασία Παρουσίασης με κωδικό πρόσβασης 4.2. Κατάργηση προστασίας Παρουσίασης
5. Εισαγωγή Πίνακα σε διαφάνεια
5.1. Δημιουργία πίνακα δεδομένων με συγκεκριμένο αριθμό γραμμών και στηλών
5.2. Μορφοποίηση και στοίχιση των περιεχομένων των κελιών 5.3. Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών
5.4. Αλλαγή του πλάτους των στηλών και του ύψους των γραμμών
6. Εισαγωγή Γραφήματος σε διαφάνεια
6.1. Δημιουργία γραφήματος (πίτας, στηλών, ράβδων κ.λ.π.)
6.2. Μορφοποίηση γραφήματος 6.3. Αλλαγή του τύπου ενός γραφήματος
6.4. Τροποποίση των δεδομένων στα οποία βασίστηκε η δημιουργία του γραφήματος
7. Εισαγωγή και επεξεργασία γραφικού SmartArt σε διαφάνεια
7.1. Λίστα
7.2. Διεργασία
7.3. Κύκλος
7.4. Ιεραρχία 7.5. Σχέση
7.6. Πίνακας
7.7. Πυραμίδα
7.8. Εικόνα
8. Άλλες Εισαγωγές
8.1. Εισαγωγή Πλαίσιου Κειμένου
8.2. Εισαγωγή WordArt
8.3. Εισαγωγή κειμένου στο υποσέλιδο των διαφανειών
8.4. Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας στο υποσέλιδο 8.5. Προσθήκη αυτόματης αρίθμησης στο υποσέλιδο
8.6. Εισαγωγή Αντικειμένου
8.7. Εισαγωγή Συμβόλου
9. Ενότητες
9.1. Χρησιμότητα – Πλεονεκτήματα
9.2. Δημιουργία Ενότητας
9.3. Ανάπτυξη και Σύμπτυξη Ενότητας 9.4. Μετονομασία Ενότητας
9.5. Διαγραφή Ενότητας
9.6. Μετακίνηση Ενότητας
10. Eφέ
10.1. Εφέ εισόδου
10.2. Εφέ εξόδου
10.3. Εφέ έμφασης 10.4. Επιλογές εφέ
10.5. Διαδρομές κίνησης
11. Clip Πολυμέσων
11.1. Ήχος
11.1.1. Εισαγωγή ήχου από αρχείο
11.1.2. Εισαγωγή ήχου ClipArt 11.1.3. Εγγραφή ήχου
11.1.4. Οι καρτέλες της Ομάδας “Εργαλεία ήχου”
11.2. Βίντεο
11.2.1. Εισαγωγή βίντεο από αρχείο
11.2.2. Εισαγωγή βίντεο ClipArt 11.2.3. Οι καρτέλες της Ομάδας “Εργαλεία βίντεο”
12. Έλεγχος προβολής διαφανειών
12.1. Εφαρμογή και απαλοιφή χρονισμών από τις εναλλαγές των διαφανειών μιας Παρουσίασης
12.2. Εφαρμογή ρυθμίσεων προβολής μιας Παρουσίασης, έτσι ώστε αυτή να επαναλαμβάνεται συνεχώς ή να μην επαναλαμβάνεται 12.3. Εφαρμογή ρυθμίσεων προβολής μιας Παρουσίασης, έτσι ώστε η διαδοχή των διαφανειών να γίνεται από το χρήστη ή με χρήση χρονισμών (αν υπάρχουν)
12.4. Εφαρμογή ρυθμίσεων προβολής μιας Παρουσίασης, έτσι ώστε να προβάλλεται με ή χωρίς τη χρήση των εφέ κίνησης
13. Προσαρμοσμένες Προβολές Παρουσίασης
13.1. Δημιουργία βασικής Προσαρμοσμένες Προβολές
13.2. Δημιουργία Προσαρμοσμένες Προβολές με Υπερσύνδεση 13.3. Έναρξη Προσαρμοσμένης Προβολής μέσα από το Office PowerPoint
13.4. Επεξεργασία Προσαρμοσμένης Προβολής
13.5. Κατάργηση Προσαρμοσμένης Προβολής
14. Κοινή Χρήση Παρουσίασης
14.1. Συμβατότητα εκδόσεων προγράμματος
14.2. Αποστολή Παρουσίασης με E-mail
14.3. Τοποθέτηση Παρουσίασης σε CD 14.4. Δημιουργία video από Παρουσίαση
14.5. Αποθήκευση Παρουσίασης στο Internet
14.6. Προβολή Παρουσίασης μέσω Internet
15. Μακροεντολές
15.1. Δημιουργία Μακροεντολής
15.2. Αποθήκευση Μακροεντολής 15.3. Εκτέλεση Μακροεντολής
15.4. Διαγραφή Μακροεντολής

 

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail oikonomikotmima@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210 5200106 – 211 0131884

Τι θα μελετήσετε...

 • 1. Βοηθητικά Εργαλεία 1.1. Εμφάνιση/Απόκρυψη Χάρακα 1.2. Εμφάνιση/Απόκρυψη Γραμμών πλέγματος 1.3. Εμφάνιση/Απόκρυψη Παραθύρου περιήγησης 2. Σχόλια 2.1. Εισαγωγή σχολίου σε διαφάνεια 2.2. Επεξεργασία σχολίου 2.3. Διαγραφή σχολίου 2.4. Μετακίνηση από το ένα σχόλιο στο άλλο 3. Υπερσυνδέσεις 3.1. Δημιουργία Υπερσύνδεσης προς 3.1.1. Μία διαφάνεια της ίδιας παρουσίασης 3.1.2. Μία διαφάνεια σε διαφορετική παρουσίαση 3.1.3. Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 3.1.4. Μία Ιστοσελίδα ή ένα αρχείο στο Web 3.1.5. Προς ένα νέο αρχείο 3.2. Κατάργηση Υπερσύνδεσης 3.3. Κουμπιά ενεργειών για 3.3.1. Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια 3.3.2. Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια 3.3.3. Μετάβαση στην τελευταία διαφάνεια 3.3.4. Αναπαραγωγή ταινίας ή ήχου
 • 4. Προστασία Παρουσίασης 4.1. Προστασία Παρουσίασης με κωδικό πρόσβασης 4.2. Κατάργηση προστασίας Παρουσίασης 5. Εισαγωγή Πίνακα σε διαφάνεια 5.1. Δημιουργία πίνακα δεδομένων με συγκεκριμένο αριθμό γραμμών και στηλών 5.2. Μορφοποίηση και στοίχιση των περιεχομένων των κελιών 5.3. Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών 5.4. Αλλαγή του πλάτους των στηλών και του ύψους των γραμμών 6. Εισαγωγή Γραφήματος σε διαφάνεια 6.1. Δημιουργία γραφήματος (πίτας, στηλών, ράβδων κ.λ.π.) 6.2. Μορφοποίηση γραφήματος 6.3. Αλλαγή του τύπου ενός γραφήματος 6.4. Τροποποίση των δεδομένων στα οποία βασίστηκε η δημιουργία του γραφήματος 7. Εισαγωγή και επεξεργασία γραφικού SmartArt σε διαφάνεια 7.1. Λίστα 7.2. Διεργασία 7.3. Κύκλος 7.4. Ιεραρχία 7.5. Σχέση 7.6. Πίνακας 7.7. Πυραμίδα 7.8. Εικόνα
 • 8. Άλλες Εισαγωγές 8.1. Εισαγωγή Πλαίσιου Κειμένου 8.2. Εισαγωγή WordArt 8.3. Εισαγωγή κειμένου στο υποσέλιδο των διαφανειών 8.4. Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας στο υποσέλιδο 8.5. Προσθήκη αυτόματης αρίθμησης στο υποσέλιδο 8.6. Εισαγωγή Αντικειμένου 8.7. Εισαγωγή Συμβόλου 9. Ενότητες 9.1. Χρησιμότητα – Πλεονεκτήματα 9.2. Δημιουργία Ενότητας 9.3. Ανάπτυξη και Σύμπτυξη Ενότητας 9.4. Μετονομασία Ενότητας 9.5. Διαγραφή Ενότητας 9.6. Μετακίνηση Ενότητας 10. Eφέ 10.1. Εφέ εισόδου 10.2. Εφέ εξόδου 10.3. Εφέ έμφασης 10.4. Επιλογές εφέ 10.5. Διαδρομές κίνησης
 • 11. Clip Πολυμέσων 11.1. Ήχος 11.1.1. Εισαγωγή ήχου από αρχείο 11.1.2. Εισαγωγή ήχου Clip Art 11.1.3. Εγγραφή ήχου 11.1.4. Οι καρτέλες της Ομάδας “Εργαλεία ήχου” 11.2. Βίντεο 11.2.1. Εισαγωγή βίντεο από αρχείο 11.2.2. Εισαγωγή βίντεο Clip Art 11.2.3. Οι καρτέλες της Ομάδας “Εργαλεία βίντεο” 12. Έλεγχος προβολής διαφανειών 12.1. Εφαρμογή και απαλοιφή χρονισμών από τις εναλλαγές των διαφανειών μιας Παρουσίασης 12.2. Εφαρμογή ρυθμίσεων προβολής μιας Παρουσίασης, έτσι ώστε αυτή να επαναλαμβάνεται συνεχώς ή να μην επαναλαμβάνεται 12.3. Εφαρμογή ρυθμίσεων προβολής μιας Παρουσίασης, έτσι ώστε η διαδοχή των διαφανειών να γίνεται από το χρήστη ή με χρήση χρονισμών (αν υπάρχουν) 12.4. Εφαρμογή ρυθμίσεων προβολής μιας Παρουσίασης, έτσι ώστε να προβάλλεται με ή χωρίς τη χρήση των εφέ κίνησης
 • 13. Προσαρμοσμένες Προβολές Παρουσίασης 13.1. Δημιουργία βασικής Προσαρμοσμένες Προβολές 13.2. Δημιουργία Προσαρμοσμένες Προβολές με Υπερσύνδεση 13.3. Έναρξη Προσαρμοσμένης Προβολής μέσα από το Office PowerPoint 13.4. Επεξεργασία Προσαρμοσμένης Προβολής 13.5. Κατάργηση Προσαρμοσμένης Προβολής 14. Κοινή Χρήση Παρουσίασης 14.1. Συμβατότητα εκδόσεων προγράμματος 14.2. Αποστολή Παρουσίασης με E-mail 14.3. Τοποθέτηση Παρουσίασης σε CD 14.4. Δημιουργία video από Παρουσίαση 14.5. Αποθήκευση Παρουσίασης στο Internet 14.6. Προβολή Παρουσίασης μέσω Internet 15. Μακροεντολές 15.1. Δημιουργία Μακροεντολής 15.2. Αποθήκευση Μακροεντολής 15.3. Εκτέλεση Μακροεντολής 15.4. Διαγραφή Μακροεντολής

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

   ONΛΙΝΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτέρα 26 &  Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, Ωρες 16:00 – 19:00 Πρακτική Εξάσκηση στη χρήση του Microsoft Powerpoint...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια