Project Management

Project Management

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 04,  Πέμπτη 05 & Παρασκευή 06 Mαίου 2022,  Ωρες 16:00 – 20:00 ,

Project Management. Βασικές Αρχές και Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εργων, MS PROJECT 2016, Mε εξάσκηση προσωπικού Project  για Η/Υ.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει «βήμα προς βήμα» μέσα από ένα ολοκληρωμένο Case Study την πρακτική εφαρμογή της διαχείρισης έργων με τη χρήση της πλέον διαδεδομένης εφαρμογής στο συγκεκριμένο τομέα (MS Project 2016).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στο σχεδιασμό, ή/και υλοποίηση πάσης φύσεως έργων, κάνοντας χρήση της εφαρμογής MS Project 2016 και επιθυμούν να εμβαθύνουν τη γνώση τους πάνω στο συγκεκριμένο εργαλείο

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ & ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Κάτοχος MSc Operational Research and Production Management,  Brunel University / London, πτυχίου Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Συμβούλων για τις ασφαλείς μεταφορές και ταμίας του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ). Είναι ο πρώτος πιστοποιημένος εκπαιδευτής για την προετοιμασία του IPMA Certification. Για περισσότερα από 32 χρόνια στέλεχος διοικητικών θέσεων στις εταιρείες MOBIL, BOVIS, LENDLEASE, ΕΛΠΕ και εκπαιδευτής στο Business Development, το Project Management, το Mentoring σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις συνδυάζοντας την τεράστια εμπειρία του στη διοίκηση και το project management με τη θεωρητική γνώση. Ιδρυτής και μέτοχος σε εταιρείες start up, Engineering  manager, Brand projects manager, Transportation manager,  Reimaging manager,  Wholesales manager, Fuel terminals manager σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εισηγητής με τεράστια διδακτική και πρακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΡΑ 1

• Βασικές έννοιες
o Αντικείμενο έργου – Ποιότητα/Προδιαγραφές – Χρόνος – Κόστος
o Στόχοι έργου (S.M.A.R.T.)
o Κύριος του έργου, Project Mgr, ομάδα έργου, μέλη ομάδας, συνεργάτες
o Οι φάσεις Plan, Prepare, Implement, Marketing, Close
o Έλεγχος, Συντονισμός, διαχείριση κρίσεων
o Ρόλοι και αρμοδιότητες(RACI chart)
o Οργανωτικές δομές έργου
o Από τι εξαρτάται η επιτυχία του έργου
• Διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη
• Διαχείριση χρόνου
o Ganttchart
o Activities, tasks, subtasks, Αλληλεξαρτήσεις δραστηριοτήτων
o Ορόσημα, «Προγραμματίζω το παρελθόν»
o Work Breakdown Structure (WBS), Product Breakdown Structure (PBS)
o Critical path – CPM
o Μέθοδοι για μείωση της διάρκειας του έργου και απορρόφησης καθυστερήσεων
• Διαχείριση κόστους
o Στοιχεία και παράμετροι κόστους
o Προϋπολογισμός έργου και έλεγχος κόστους
o EVA – Earned Value Analysis
o Πως δημιουργούμε έσοδα από το project
o Αμοιβή του Project Management βασισμένη στην απόδοση

ΜΕΡΑ 2

• Εισαγωγή στο MS Project
o Επίδειξη MS Project
o Πως αξιοποιείται στην διαχείριση έργων
o Μέθοδοι παρουσίασης – Views
o Έλεγχος κόστους και χρόνου : planned – revised – actual
o Σύγκριση με Baseline
o Αναφορές προόδου
• Επίδειξη μιας MS project case study
o Δημιουργία ενός νέου project in MS project
o Αποτύπωση των αλληλεξαρτήσεων
o Baseline Scenario
o Ορόσημα
o Critical Path, floats, μείωση διάρκειας έργου
o Κατανομή και εξομάλυνση πόρων
o Λοιπές πληροφορίες (package owners, risk owners, costs, documents, etc)
o Διαγράμματα και αναφορές
• Προετοιμασία προσωπικού Case Study
• Οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν την ανάπτυξη ενός δικού τους πραγματικού έργου και θα το ολοκληρώσουν σε homework

ΜΕΡΑ 3

• Παρουσιάσεις των Case Studies
o Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν το Case Study και θα τους προσφερθεί feedback από τους εισηγητές και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε σχέση με το στυλ, την ροη και το περιεχόμενο της παρουσίασης.
• Διαχείριση ποιότητας
o Quality Control vs Quality Assurance
o Value engineering – Fit for Purpose design
o Συνεργασία Engineering – Procurement-Sales για optimum design
• Διαχείριση Πόρων
o Είδη πόρων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
o Μέθοδοι αξιοποίησης πόρων
o Over-allocation πόρων
o Resource Plan, διαδικασία εξομάλυνσης, επιπτώσεις στο κόστος
• Διαχείριση κινδύνων
 Κίνδυνοι, επιπτώσεις, συχνότητα, σημαντικότητα, πρωτεραιοποίηση
 Πλάνο προληπτικών ενεργειών για εξάλειψη η μείωση κινδύνου
 Πλάνο κατασταλτικών ενεργειών για τη διαχείριση επιπτώσεων αν συμβεί ο κίνδυνος
 Ευθύνες και ιδιοκτήτες κινδύνων
 Η μεθοδολογία Decision Gates

 

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210 5200106 – 216 2021056 
 

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 04,  Πέμπτη 05 & Παρασκευή 06 Mαίου 2022,  Ωρες 16:00 – 20:00 , Project Management. Βασικές...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια