• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Project & Programme Management

Project & Programme Management

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 25, Παρασκευή 26  & Δευτέρα 29 Ιουνίου2020,  Ωρες 17: 30 – 21:30 ,
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

Bέλτιστη διαχείριση Εργων και Προγραμμάτων (Project & Programme Management)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει σε βάθος όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαχείρισης έργων και να εφοδιάσει τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν με την πλέον σύγχρονη και δοκιμασμένη τεχνογνωσία με την οποία υλοποιούνται οι στόχοι του έργου.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες μια πραγματική προσέγγιση στο project management ώστε να τους βοηθήσει:

 • να αναλύουν, σχεδιάζουν, οργανώνουν, προγραμματίζουν, διαχειρίζονται, ελέγχουν και διορθώνουν τα διάφορα Projects όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
 • να επιλέγουν και χρησιμοποιούν τα πλέον σύγχρονα μέσα που διαθέτει η διοικητική επιστήμη και πληροφορική για το Project Management.
 • να δημιουργούν ομάδες και υποομάδες υψηλής αποτελεσματικότητας και να τις διοικούν με τρόπο που να επιτυγχάνεται αυξημένη απόδοση και συμμετοχή.
 • να εντοπίζουν και παρακάμπτουν εμπόδια πριν αυτά οδηγήσουν το έργο σε αποτυχία.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε Project Managers κατασκευών (τεχνικών έργων), πληροφορικής. μάρκετινγκ, έρευνας και ανάπτυξης, μηχανικούς, σύνθετων διοικητικών και οικονομικών έργων και προγραμμάτων παραγωγής.

Στους λειτουργικούς Managers (Υπεύθυνους Παραγωγής, Τεχνικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Συντήρησης) και στο επιτελικό προσωπικό, που πρέπει άμεσα ή έμμεσα να παρέχουν υποστήριξη στα έργα.

Σε όσους έχουν την ευθύνη διεκπεραίωσης ενός Έργου ή Προγράμματος.

Σε όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων και θέλουν να βελτιώσουν ή να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, σύμφωνα με τις μοντέρνες μεθόδους και τεχνικές της διοίκησης των έργων και της πρακτικής που πηγάζει από την εφαρμογή τους.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΣ
INDUSTRIAL ENGINEER, A.A.Sc., B.Sc., M.Sc.
POLYTECHNIC SCHOOL OF NEW YORK UNIVERSITY, N.Y.
Ανώτερο Στέλεχος μεγάλης βιομηχανίας – Διαθέτει άνω των 20 ετών πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης μεγάλων projects και έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες στελέχη σε σεμινάρια και σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ορισμός έργου, Ορισμός διαχείρισης έργου, προγράμματα & υπο-έργα Ξεκαθάρισμα προσδοκιών & στόχων, συγκέντρωση & επιβεβαίωση πληροφοριών σχετικών με το έργο, κύρια στοιχεία διαχείρισης έργου, ο ρόλος του διαχειριστή του έργου.

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων. Επιλογή βέλτιστης άξιας (Best Value Assessment). Ανάλυση κύριων στοιχείων (Key Element Assessment). Εκτίμηση κόστους – προϋπολογισμού. Εκτίμηση τεχνικής & οικονομικής επικινδυνότητας Οικονομική ανάλυση της επένδυσης. Περιορισμός της δαπάνης (Cost Containment).

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (STATEMENT OF WORK)

Περιεχόμενα μιας ολοκληρωμένης σύμβασης. Προδιαγραφές, κριτήρια αποδοχής, περιγραφή εργασίας, παραδοχές -βασικοί κανόνες, προϋπολογισμός χρόνου – κόστους, βασικά σημεία του έργου (Milestones).

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ολοκληρωμένα συστήματα οργάνωσης & διαχείρισης έργων . Ιεραρχική (παραδοσιακή) οργάνωση. Οργάνωση Matrix. Δημιουργία δομής έργου (Work Breakdown Structure). Καθορισμός εργασιών, Οργάνωση ομάδας έργου, Ρόλοι μελών ομάδας, Ρόλοι διοίκησης, Ρόλοι χρηστών. Επιλογή Project Manager. Μοντέλα έργων. Προμήθειες του έργου.

 • ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Προσδιορισμός των φάσεων του έργου. Λεπτομερή προγράμματα και ροή εργασιών Διαγράμματα Gantt – Pert  – CPM.  Φόρτωση πόρων και Διαχείριση υλικών. Χρόνος περάτωσης έργου. Εκπόνηση Χρονοδιαγραμμάτων.

 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ (PROJECT CONTROLS) ΕΡΓΩΝ

Σχέση Κόστους / Υλοποίησης έργου. Εκτίμηση Κόστους & παρακολούθηση προόδου. Έλεγχος αποκλίσεων.  Αναφορές προόδου (τύποι – περιεχόμενο – υπεύθυνοι). Πρόβλεψη κόστους. Ανάλυση Επικινδυνότητας. Διαχείριση αλλαγών. Ανάκαμψη – Ανασχεδίαση Έργου. Ολοκληρωμένος Οικονομοτεχνικός Έλεγχος Έργου. Σχεδιασμός & Έλεγχος της Ποιότητας.

 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Αναφορά στην χρήση και λειτουργία των μηχανογραφικών πακέτων υποστήριξης στη διαχείριση έργων.

 

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email contact@virtualtraining.gr ή στα τηλ: 210 5284327 & 210 5284318

 

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 25, Παρασκευή 26  & Δευτέρα 29 Ιουνίου2020,  Ωρες 17: 30 – 21:30 , Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια