• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
 • 210-5200106
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Κλείσιμο Ισολογισμού και Διανομή Κερδών

Κλείσιμο Ισολογισμού και Διανομή Κερδών

ΕΙΔΙΚΟ  ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Πέμπτη 15 & Παρασκευή 16 Απριλίου2021, Ωρες 16:00 – 20:00  

Κλείσιμο Ισολογισμού και Διανομή Κερδών. Ολη η διαδικασία με πρακτικά παραδείγματα

 ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, να αποσαφηνίσει και να αποκωδικοποιήσει όλες τις λογιστικές κινήσεις που απαιτούνται για το κλείσιμο των εγγραφών ενός ισολογισμού.
Η έννοια του κλεισίματος ισολογισμού είναι μια πολύ απαιτητική και εξαιρετική υπεύθυνη έναντι του νόμου κατάσταση της εταιρείας, που ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία, την ευθύνη τήρησης αυτής έχουν οι λογιστές και οι ορκωτοί ελεγκτές.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίου, Ορκωτούς Ελεγκτές και Λογιστές και σε όσα στελέχη έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής μιας εταιρείας και τη λογιστική διαχείριση αυτής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ
Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ τάξης. Διατελεί Οικονομικός Δ/ντης εμπορικού ομίλου. Έχει εμπειρία 20 ετών ως φορολογικός και χρηματο-οικονομικός σύμβουλος με ενδελεχή εμπλοκή σε οργάνωση λογιστηρίων και σε θέματα φορο-λογιστικής συμμόρφωσης. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία και είναι πιστοποιημένος από μητρώο εκπαιδευτών ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ. Αρθρογραφεί τακτικά σε έγκριτα επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. Υποψήφιος Διδάκτωρ Παν. Αιγαίου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Απογραφή αποθεμάτων, μέθοδοι επιμέτρησης κόστους κτήσης αποθεμάτων
 • Αποσβέσεις παγίων στοιχείων, Μισθώσεις
 • Χειρισμός ειδικών θεμάτων (επιμέτρηση απαιτήσεων & υποχρεώσεων σε Ξ.Ν., προβλέψεις κ.λπ.)
 • Έλεγχοι για το κλείσιμο της χρήσης
 • Τακτοποίηση λογαριασμών πριν το κλείσιμο
 • Μερισμός δαπανών
 • Κλείσιμο λογαριασμών, εξαγωγή αποτελέσματος χρήσης
 • Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης
 • Προσδιορισμός του φόρου και προκαταβολής του φόρου
 • Διανομή κερδών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις
 • Προσάρτημα – Πληροφορίες που περιλαμβάνει
 • Κερδοζημίες και παρακολούθηση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους

 

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

 

(10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα: 210 5200106, 211 0131884 και στο email – euromark@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

  ΕΙΔΙΚΟ  ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Πέμπτη 15 & Παρασκευή 16 Απριλίου2021, Ωρες 16:00 – 20:00   Κλείσιμο Ισολογισμού και Διανομή Κερδών. Ολη η διαδικασία...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια