Τεχνολογία και Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Τεχνολογία και Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Πέμπτη 16 & Παρασκευή 17  Δεκεμβρίου 2021,  Ωρες  16:00-20:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Τεχνολογία και Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

 ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι να εμβαθύνουν  σε θέματα των υποσταθμών μέσης τάσης τα οποία σχετίζονται με την εγκατάσταση, τα χαρακτηριστικά, την λειτουργία, την προστασία, τον έλεγχο, τη διαχείριση, την συντήρηση, την αντιμετώπιση προβλημάτων και βλαβών των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης.

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Οι υποσταθμοί μέσης και χαμηλής τάσης είναι ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης ενός βιομηχανικού καταναλωτή  (εργοστάσια , μεγάλες βιοτεχνίες κτλ) ή ενός μεγάλου συγκροτήματος κτιρίων (νοσοκομεία, κτίρια γραφείων). Η ορθή εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση τους καθώς και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση τους είναι απαραίτητη για την ασφαλή και  σωστή ηλεκτροδότηση αυτών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε
Προϊσταμένους τμημάτων συντήρησης/λειτουργίας υποσταθμών και το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό.
Επίσης αφορά άμεσα
Μελετητές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Επιβλέποντες ηλεκτρολογικών έργων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός ΕΜΠ,  τ. Τεχνικός Διευθυντής μεγάλης εταιρείας, Συγγραφέας, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Πειραιά. Εισηγητής σεμιναρίων, με πολυετή διδακτική και πρακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΥΠΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
• Ακτινικό δίκτυο μέσης τάσης
• Βρογχοειδές (Ring Main) δίκτυο μέσης τάσης
• Σφάλματα στα εναέρια δίκτυα μέσης τάσης
ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ &ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΔΕΗ
• Παροχή τύπου Α1 (15 ή 20 kv)
• Παροχή τύπου Β1
• Παροχή τύπου Β2
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
• Υποσταθμοί σε οικισμούς
• Οικοδομική διαμόρφωση υποσταθμών
• Δωμάτιο ΔΕΗ
• Απαιτήσεις χώρων υποσταθμών
ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ & ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
• Θεμελιακή γείωση
• Γειώσεις με ηλεκτρόδια
• Γειώσεις προστασίας
• Η αντίσταση γείωσης
• Βηματική τάση και τάση επαφής
• Ισοδυναμικές επιφάνειες
• Θεμελιακή γείωση
• Σύνδεση των διαφόρων ειδών γείωσης σε κοινό γειωτή
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ(ΙΣΧΥΟΣ-POWER TRANSFORMERS)
• Τύπου ελαίου
• Ξηρού τύπου
• Συνδεσμολογίες μετασχηματιστών
• Συμβολισμοί ακροδεκτών
• Συνδεσμολογία τυλιγμάτων μετασχηματιστή ισχύος
• Παραλληλισμός μετασχηματιστών
• Αυτομετασχηματιστές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
• Ονομαστική ισχύς, θερμοκρασίες λειτουργίας, επιτρεπόμενη φόρτιση
• Υπερφόρτιση μετασχηματιστών
• Ισχύς μετασχηματιστών & αποστάσεις
• Απώλειες μετασχηματιστών
 Απώλειες κενού (σιδήρου)
 Απώλειες χαλκού (φορτίου)
• Τάση βραχυκύκλωσης
• Πτώση τάσης
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
• Προστασία μετασχηματιστών σε βραχυκύκλωμα
 Προστασία με ασφάλειες σκόνης ΜΤ
• Προστασία μετασχηματιστών σε υπερφόρτιση
• Προστασία μετασχηματιστών από εσωτερικά σφάλματα
 Διαφορετική προστασία
• επιλεκτική συνεργασία μεταξύ των οργάνων προστασίας στις δύο πλευρές του μετασχηματιστή
• σταθεροί πυκνωτές ρύθμισης cosφ
ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΤΑΣΗΣ (ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ)
 κατασκευή & χαρακτηριστικά μεγέθη των απαγωγέων τάσης
 προκατασκευασμένες κυψέλες με αποζεύκτη φορτίου
 μονωτήρας με χωρητικό καταμεριστή τάσης
προκατασκευασμένες κυψέλες με διακόπτη
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
• Είδη καλωδίων μέσης τάσης
• Δοκιμές καλωδίων μέσης τάσης
• Τερματισμός καλωδίων μέσης τάσης
• Ακροκιβώτια καλωδίων μ.τ. (εσωτερικού-εξωτερικού χώρου)
• Εγκατάσταση καλωδίων μέσης τάσης σε σχάρες
• Εγκατάσταση καλωδίων μέσης τάσης μέσα στο έδαφος

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ & ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
 Ασφάλειες εκτόνωσης μέσης τάσης
 ασφάλειες σκόνης υψηλής ικανότητας διακοπής (HRC)
 Χαρακτηριστικές απόζευξης ασφαλειών HRC
 Χαρακτηριστικές περιορισμού IK ασφαλειών HRC
• ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (Circuit-Breaker)
 Χαρακτηριστικά μεγέθη των διακοπτών ισχύος
 Τα μέρη του διακόπτη ισχύος
 Διακόπτες ισχύος επί φορείου (Truck mounted Circuit Breakers)
• ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (Load-Switch)
 Σβέση Τόξου με Φύσημα Αέρα στο Διακόπτη Φορτίου
 Διακόπτης φορτίου με ασφάλειες HRC
• ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ & ΓΕΙΩΤΕΣ
• Σύγκριση των διακοπτών μέσης τάσης
ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (ΚΑΤΑ IEC)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
• Μετασχηματιστές έντασης (current Transformers)
• Μετασχηματιστές τάσης (voltage Transformers)
• Χαρακτηριστικά μεγέθη των μετασχηματιστών έντασης
• Χαρακτηριστικά μεγέθη των μετασχηματιστών τάσης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (PROTECTIVE RELAYS)
• Ηλεκτρονόμοι υπερέντασης (οvercurrent relays)
• Ηλεκτρονόμοι έλλειψης τάσης (undervoltage relays)
• Ηλεκτρονόμοι σφάλματος προ γη (ground overcurrent relays)
• Ηλεκτρονόμοι διαφορικής προστασίας (differential protection relays)
• Ηλεκτρονόμος υπερέντασης σταθερού χρόνου (overcurrent relay with definite time-relay)
• Ηλεκτρονόμος υπερέντασης αντίστροφου χρόνου (overcurrent relay with inverse time-relay

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (EXPRESS ΕΠΕ)
Σκοπός συντήρησης φορτίου
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
 Πίνακας μέσης τάσης ΔΕΗ
 Πίνακας μέσης τάσης καταναλωτή
 Διατάξεις κυψελών μέσης τάσης
 Προκατασκευασμένες κυψέλες 20 Kv
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
 Σχέδιο οψης πίνακα μέσης τάσης
 Κατάλογος υλικών μέσης τάσης
 Λειτουργικά σχέδια πίνακα μέσης τάσης
ΑΛΛΗΛΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (INTERLOCKING – OPERATION PROCEDURES)
 Ηλεκτρικές Αλληλομανδαλώσεις
 Μηχανικές Αλληλομανδαλώσεις
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
12. Βραχυκυκλωτήρας
13. Ράβδος χειρισμού βραχυκυκλωτήρα
14. Κοντάρι αποφόρτισης (εκφόρτωσης)
15. Εξωλκέας ασφαλειών
16. Ηλεκτρονικός ανιχνευτής παρουσίας μέσης τάσης
17. Σφιγκτήρας γείωσης
18. Διχαλωτός ακροδέκτης ανιχνευτή μέσης τάσης
ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ MΤ
• Ηλεκτρικές αλληλομανδαλώσεις
• Μηχανικές αλληλομανδαλώσεις
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
 Προληπτική συντήρησης Υ/Σ
 Ανιχνευτική συντήρηση
 Επισκευαστική συντήρηση
 Διαγνωστική συντήρηση
 Συντήρηση κύριου εξοπλισμού
 Διακόπτες SF6
 Μετασχηματιστής λαδιού
 Μετασχηματιστής ξηρού τύπου
 Συντήρηση του βοηθητικού εξοπλισμού
 Συντήρηση συσσωρευτών μολύβδου
 Συντήρηση συσσωρευτών Ni-Cd
 Συντήρηση φορτιστών
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΣ & Μ/Σ
ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ./Χ.Τ.
 Φύλλο επιθεώρησης / συντήρησης υποσταθμου μέσης τάσης
 Φύλλο συντήρησης μετασχηματιστή μ.τ. / χ.τ. (μς εκτός τάσης)
 Φύλλο συντήρησης μετασχηματιστή μ.τ. / χ.τ. (μς με τάση)
 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συντήρηση
 Κόστος συντήρησης
 Συνήθεις βλάβες
 Εργασίες συντήρησης
 Καταγραφή στοιχείων
 Δελτίο επιθεώρησης υποσταθμού
 Δελτίο συντήρησης υποσταθμού
 Εξοπλισμός συντήρησης υποσταθμών & εναερίων δικτύων
ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
 Πίνακες μεσης/υψηλης τάσης – ρελέ προστασίας
 Πίνακες χειρισμών μτ
 Μετασχηματιστής μτ/χτ ελαίου
 Πίνακες χτ
 Κύκλωμα γείωσης
 Πυκνωτές
 Αλεξικέραυνα
 Χρόνος αποκατάστασης ανωμαλιών
 Συντήρηση λαδιού μ/ς ελαίου
 Συντήρηση λαδιού μ/ς με μηχανισμό αλλαγής τάσης υπό φορτίο
 Δειγματοληψία ελαίου μ/ς για τη δόκιμη διηλεκτρικής αντοχής
 Απομόνωση στοιχείου υπό τάση σε υς ή δίκτυο για εργασία επί του απομονωθέντος στοιχείου
ΠΕΡΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ)
 Βραχυκυκλώματα στους μετασχηματιστές ΜΤ/ΧΤ & προστασία
 Συμπεριφορά του μετασχηματιστή σε βραχυκύκλωμα
 Υπολογισμός καλωδίων ΜΤ σε βραχυκύκλωμα
 Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίων σε βραχυκύκλωμα
 Υπολογισμός ρεύματος & ισχύος βραχυκύκλωσης
 Κανόνες επιλογής ασφαλειών για προστασία Μ/Σ
 Αναλυτικοί υπολογισμοί ρευμάτων βραχυκύκλωσης
a. Εισαγωγή
b. Τύποι σφαλμάτων & καθορισμός σφάλματος
c. Υπολογισμός του isc
d. Μέθοδοι υπολογισμού & βασικές παραδοχές
e. Υπολογισμός του isc με τη μέθοδο της σύνθετης αντίστασης
f. Εξάρτηση isc από τύπο σφάλματος
g. Καθορισμός αντιστάσεων σφάλματος
h. Αντιστάσεις σφάλματος & επίπεδα τάσεων στην εγκατάσταση
i. Παράδειγμα υπολογισμού
 Βραχυκυκλώματα στη χαμηλή τάση
ΥΨΗΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 Γενικά
 Πήγες αρμονικών
 Παράδειγμα παραγωγής αρμονικών
 Αρμονικές τάσης & ρεύματος στα δίκτυα
 Επιπτώσεις των ανώτερων αρμονικών
 Προϋπόθεσης για τη σύνδεση στο δίκτυο, καταναλωτών που παράγουν αρμονικές
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ
 Ιστορία των ηλεκτρονόμων
 Σύντομη παρουσίαση ηλεκτρονόμων εταιρειών
 AΒΒ
 Alstom / Areva
 Παράδειγμα από τη πράξη
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
 Ψύξη των κινητήρων μέσης τάσης
 Προστασία των κινητήρων μέσης τάσης
 Ομαλός εκκινητής Μέσης Τάσης (Medium Voltage Soft-Starter)
 Ρύθμιση στροφών κινητήρων μέσης τάσης με Μεταβολή της συχνότητας (Medium Voltage Drive – Inverter)
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
 Standard δοκιμές
 Δοκιμές ειδικών περιπτώσεων
 Κατηγορίες λαδιών εν λειτουργία
 Συνιστώμενα όρια χαρακτηριστικών νέων λαδιών
 Δειγματοληψία λαδιού από μ/ς
 Κατηγορίες εξοπλισμού υ/ς
 Συνιστώμενες δοκιμές στο λάδι

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
 Καθαρισμός λαδιού (φιλτράρισμα)
 Καθαρισμός λαδιού (απορρόφηση με κενό)
 Αναγέννηση λαδιού
 Μέθοδος αναγέννησης λαδιού με προσροφητικά υλικά
 Καθαρισμός λαδιού με το Μ/Σ υπό τάση
 Συμπεράσματα καθαρισμού λαδιού Μ/Σ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΣ ΜΤ/ΧΤ
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
τηλ:   210 5200106-211 0131884  e-mail: euromark@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Πέμπτη 16 & Παρασκευή 17  Δεκεμβρίου 2021,  Ωρες  16:00-20:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Τεχνολογία και...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια