(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη21 Οκτωβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00

(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟNLINE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους αναθετουσών αρχών που ασχολούνται με προμήθειες δημοσίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικός επιστήμων, στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Παρουσίαση – ανάλυση νομοθετικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ
• Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Πεδίο εφαρμογής
• Υπόχρεοι Φορείς (Αναθέτουσες Αρχές)
• Έκδοση Κωδικών Πρόσβασης
• Πρωτογενή Αιτήματα
• Εγκρίσεις Αιτημάτων • Καταχώριση Διακηρύξεων
• Ειδικά Θέματα
Τροποποίηση Καταχωρήσεων
Υποβολή Αιτημάτων προς επίλυση
• Νέα μορφή ΚΗΜΔΗΣ
Έναρξη Ισχύος, Μεταβατικές/ Καταργούμενες διατάξεις
Επίλυση αποριών σε ειδικά ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 – 0131885.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη21 Οκτωβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00 (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟN – LINE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ...

Επιπλέον σεμινάρια