• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Αντισεισμική Προστασία Κατασκευών

Αντισεισμική Προστασία Κατασκευών

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 27 & Τρίτη 28  Ιανουαρίου 2020, Ωρες 09:30-14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Αντισεισμική Προστασία Κατασκευών.
Aποτίμηση- Ανασχεδιασμός- Επεμβάσεις Κτιρίων

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τους τρόπους και το σχεδιασμό για την αντισεισμική προστασία των κτιρίων όπως αυτοί περιγράφονται στους Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς κανονισμούς. Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις διατάξεις του κανονισμού επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια, θα μπορούν να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στο σχεδιασμό νέων κατασκευών και της επισκευής ή ενίσχυσης υπαρχουσών κατασκευών, θα μπορούν να συντάσσουν, να διορθώνουν, να ελέγχουν και να επιβλέπουν μελέτες επεμβάσεων σε κτίρια.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Μηχανικούς τεχνικών υπηρεσιών Δήμων και κοινοτήτων και μηχανικούς Περιφέρειας.
• Μηχανικούς υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
• Μηχανικούς διεύθυνσης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών.
• Στελέχη ασφαλιστικών εταιριών.
• Επαγγελματίες κατασκευαστές μηχανικούς που επισκευάζουν και ενισχύουν κτίρια.
• Επαγγελματίες μελετητές μηχανικούς που εκπονούν μελέτες επισκευών και ενισχύσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Αναπλ.Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Είναι συγγραφέας βιβλίων, 29 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 55 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι Κριτής σε αρκετά διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό και ανάλυση των κατασκευών και γεφυρών, την ενόργανη παρακολούθηση, διακρίβωση βλαβών και κόπωση των κατασκευών, την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και υπολογισμό απωλειών, τις επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, το σχεδιασμό κατασκευών έναντι εκρηκτικών φορτίων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις για να μπορέσει ο μηχανικός να έχει ένα υπόβαθρο για να παρακολουθήσει τις διατάξεις των κανονισμών επεμβάσεων (Ευρωκώδικας 3, μέρος 2 και τον Κανονισμό Επεμβάσεων, σκυροδέματος και τοιχοποιίας). Θα παρουσιαστούν όλες οι επιμέρους περιοχές που συνθέτουν τους κανονισμούς επεμβάσεων και παραδείγματα εφαρμογής για την αποτίμηση και την ενίσχυση υπαρχουσών κατασκευών.

• Βασικές γνώσεις.
• Θεσμικό πλαίσιο και υπηρεσίες για την αποτίμηση και επανασχεδιασμό υπαρχουσών κατασκευών έναντι σεισμού.
• Σκοπός, πεδίο εφαρμογής, υποχρεώσεις και ευθύνες εμπλεκομένων στην αποτίμηση και ανασχεδιασμό κτιρίων.
• Στόχοι σχεδιασμού, κριτήρια και διαδικασίες.
• Μελέτη αποτίμησης. Διερεύνηση, τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υφισταμένου δομήματος. Βασικά δεδομένα αποτίμησης. Έλεγχοι ικανοποίησης κριτηρίων για την αποτίμηση.
• Στρατηγική ανασχεδιασμού.
• Μελέτη ανασχεδιασμού, βασικά προσομοιώματα συμπεριφοράς. Έλεγχοι ικανοποίησης κριτηρίων για τον ανασχεδιασμό.
• Διαστασιολόγηση επεμβάσεων.
• Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης, Κατασκευή-διασφάλιση ποιότητας-συντήρηση.
• Παραδείγματα εφαρμογής, αποτίμησης και ενίσχυσης.
• Τρωτότητα και εκτίμηση των σεισμικών απωλειών.
• Ανάταξη ή επανατακτικότητα κατασκευών.
• Διαχείριση των σεισμικών απωλειών και αποκατάσταση.
• Συζήτηση – συμπεράσματα.
• Επίλογος.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής
Λεκκού Εύη, τηλ 210-5222016, email: sales@oikonomotexniki.gr

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 27 & Τρίτη 28  Ιανουαρίου 2020, Ωρες 09:30-14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Αντισεισμική...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210-5200106, 210-5284327
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks