• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ελεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ) σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία

Ελεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ) σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 16:00 – 21:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Ελεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ) σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

 • Ν.4611/2019 & Ν.4635/2019
 • ΝΕΑ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει βήμα-βήμα η διαδικασία ελέγχου από το ΣΕΠΕ και να δοθούν πρακτικές συμβουλές προς αποφυγή παραβάσεων και κυρώσεων σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές – στελέχη Διεύθυνσης Ανθρώπινου δυναμικού, Υπεύθυνους μισθοδοσίας επιχειρήσεων και οργανισμών.  Ενδιαφέρει άμεσα Λογιστικά γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές καθώς και σε Δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Αρμόδιο στέλεχος Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με πολυετή πρακτική σημαντική διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Ο ρόλος και οι αρμοδιότητές του
 • Η επικέντρωση του ελέγχου – Η ελεγκτική δράση του ΣΕΠΕ
 • Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη   & τα  σύννομα όρια άσκησής του
 • Η υποχρέωση γνωστοποίησης στον εργαζόμενο των όρων που διέπουν τη σχέση εργασίας του σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 και ο χρόνος τήρησης των ατομικών συμβάσεων σύμφωνα με το Ν. 3762/2009
 • Ατομικές Συμβάσεις εργασίας  πλήρους και μερικής απασχόλησης
 • Ατομικές Συμβάσεις εργασίας  ορισμένου και αορίστου χρόνου
 • Ο έλεγχος επί των  εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας
 • Οι οικιοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
 • Συμψηφισμός επιδομάτων με τις οικιοθελείς παροχές του εργοδότη
 • H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών με βάση τις ρυθμίσεις του Νόμου 4254/14.
 • Το πλαίσιο χορήγησης  ετήσιας κανονικής άδειας &  άδειας άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους
 • Το πλαίσιο συμπλήρωσης και υποβολής στο ΣΕΠΕ των καταστάσεων προσωπικού
 • Πότε υποβάλλονται  συμπληρωματικές καταστάσεις προσωπικού- προϋποθέσεις υποβολής
 • Τα χρονικά όρια εργασίας και η απεικόνισή τους στις καταστάσεις προσωπικού
 • Απεικόνιση ωραρίου εργασίας  προσώπων εμπιστοσύνης (Διευθυνόντων υπαλλήλων)
 • Σύννομη διαχείριση  υπερεργασίας και υπερωρίας
 • Παρουσίαση των Νόμων 4611/2019 και 4635/2019
 • Νέα διάταξη για την αδήλωτη εργασία
 • Νέα ΥΑ για τις παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
 • Νέα κατηγοριοποίηση και τρόπος υπολογισμού των προστίμων.
 • Τα όρια των αρμοδιοτήτων του ΣΕΠΕ και η επίλυση των εργατικών διαφορών Ν.4144/13

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
XATΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ τηλ: 2105284327, 2111843452 marketing@oikonomotexniki.gr
 

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 16:00 – 21:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Ολα όσα...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια