• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Η Μεθοδολογία 6σ και τα εργαλεία της

Η Μεθοδολογία 6σ και τα εργαλεία της

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, Ωρες 16:00-21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αιθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

H μεθοδολογία 6s και τα εργαλεία της. Εφαρμογή της Μεθοδολογίας  στη διαχείριση ποιότητας &  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Η μεθοδολογία Six Sigma (6σ) αποτελεί την εξέλιξη των πρακτικών που εφαρμόζονται στη Διαχείριση Ποιότητας σήμερα. Ορίζεται ως η διαδικασία εκείνη κατά την οποία μπορούν να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν οποιαδήποτε προβλήματα στις φάσεις παραγωγής και διοίκησης, προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της χρήσης στατιστικών εργαλείων και μεθόδων διαχείρισης ποιότητας.Σε περιόδους κρίσεων, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παραγωγικότητας και κατ΄ επέκταση της ανταγωνιστικότητας ως προϋπόθεση επιβίωσης. Η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του κόστους λειτουργίας προβάλλουν ως προτεραιότητα, αναζητώντας διεξόδους για την αντιμετώπιση της πτώσης της αγοράς, την προσπάθεια διείσδυσης σε ξένες αγορές και γενικότερα την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Έτσι, τεχνικές επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων γίνονται επίκαιρες, ιδιαίτερα όταν αυτές οι τεχνικές είναι άμεσα εφαρμόσιμες και επιφέρουν αύξηση της ευελιξίας και της παραγωγικότητας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα της επιχειρησιακής λειτουργίας και αναζητούν μεθόδους και εφαρμόσιμες πρακτικές επίλυσης προβλημάτων και αναβάθμισης της ποιότητας και της απόδοσης των διεργασιών. (Υπεύθυνους Παραγωγής, Υπεύθυνους Ποιότητας, Operation Manager  κ.α).

ΟΦΕΛΗ
–   Αναβάθμιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
–   Επίλυση χρόνιων προβλημάτων λειτουργίας και απόδοσης
–   Μείωση απωλειών παραγωγικού χρόνου
–   Αύξηση παραγωγικότητας και μείωση κόστους λειτουργίας
–   Αύξηση ευελιξίας επιχειρησιακής λειτουργίας
–    Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργαζομένων


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Ε.Μ.Π. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Οργανωτικού Σχεδιασμού, Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Τυποποίησης, Οργάνωσης και Εφαρμογής Συστημάτων Λιτής Παραγωγής, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης και Συστημάτων Αξιολόγησης Απόδοσης Επιχειρήσεων. Με 13 έτη στην βιομηχανία σε θέσεις παραγωγής και διαχείρισης ποιότητας και 20 έτη ως σύμβουλος επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έχει αποκτήσει βαθύτατη εμπειρία και εξειδίκευση στη διοίκηση έργων εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων. Παράλληλα, ως εισηγητής σεμιναρίων έχει συσσωρευμένη εμπειρία που ξεπερνά τις 2.500 ώρες διδασκαλίας συναφών θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 Σύγχρονες αντιλήψεις στην παραγωγή προϊόντων – Λιτή παραγωγή
 Εξοπλισμός παραγωγής
• Αξία και απώλειες – Κατηγορίες απωλειών – Οι 7 απώλειες στην παραγωγή
• Ανάδειξη προβλημάτων παραγωγικότητας – Διαθεσιμότητα εξοπλισμού
• Σταθεροποίηση διεργασίας παραγωγής (Process stability)
• Οι 6 απώλειες των μηχανών – Ο δείκτης ΟΕΕ (Overall Equipment Efficiency)
• Αυτόνομη συντήρηση στην παραγωγή (Autonomous Maintenance /TPM) – Προγράμματα CIL
• Προγράμματα εστιασμένης βελτίωσης (Focused Improvement / TPM)
• Γρήγορες αλλαγές και set-up
 Προσωπικό
• Ο ρόλος του προσωπικού παραγωγής και η συμμετοχή του
• Περιβάλλον εργασίας και ευταξία στις θέσεις εργασίας
• Παραγωγικότητα θέσης εργασίας
• Μετρήσεις εργασίας
• Οπτικοποίηση γνώσης – Μαθήματα στιγμής
• Οργάνωση ομάδων βελτίωσης και επίλυση χρόνιων προβλημάτων
• Αξιοποίηση προσωπικού και ευελιξία – Οργάνωση και εκπαίδευση πολυδύναμου προσωπικού (multi-tasking)
 Επιθεώρηση (audit) γραμμής παραγωγής
Πρόγραμμα εφαρμογής – Οργάνωση, ομάδες και χρονοδιάγραμμα – Παράγοντες επιτυχίας

ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 280€

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 210/5222016

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, Ωρες 16:00-21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αιθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF H...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια