• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Μισθολόγιο Φορέων Δημοσίου

Μισθολόγιο Φορέων Δημοσίου

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Πέμπτη 23 & Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Μισθολόγιο Φορέων Δημοσίου. Ολες οι αλλαγές κωδικοποιημένες μέχρι σήμερα, Πρόσφατες αλλαγές, Εγκύκλιοι.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα μισθοδοσίας προσωπικού των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού, ΔΕΚΟ και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΗΣ
Διοικητικός Επιστήμονας – Msc Δημόσιας Διοίκησης Ph c. Βusiness Process Reengineering ΕΚΠΑ Προϊστάμενος Αυτοτελούς Μονάδας Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης σε Δήμο του Β. Τ. Αθηνών ΥΠΔ [Data Privacy Officer].

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Ν. 4354/2015 – Πεδίο Εφαρμογής του Νόμου
• Νέο Μισθολόγιο φορέων Δημοσίου από 1/1/2016
• Αποσύνδεση Βαθμού και Μισθού
• Βασικός Μισθός και Μισθολογικά Κλιμάκια
• Επιδόματα – Ποια αυξάνονται και ποια διατηρούνται στο ίδιο ύψος με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς
• Μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα νέα Μισθολογικά Κλιμάκια ανά εκπαιδευτική κατηγορία από 1/1/2016
• Σύγκριση Αποδοχών
• Υπερβάλλουσα Διαφορά και Προσωπική Διαφορά – Πώς διαμορφώνονται, μέχρι πότε διατηρούνται και πότε εξαλείφονται
• Μισθολογική αναστολή διετίας 2016 – 2017
• Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων που δεν κατέχουν το τυπικό προσόν της κατηγορίας που υπηρετούν από 1/1/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4405/2016
• Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων

• Μισθολογική ωρίμανση από 1/1/2018 – Χρόνος μισθολογικής ωρίμανσης ανά εκπαιδευτική κατηγορία – Πλεονάζων χρόνος για μισθολογική ωρίμανση από 1/1/2018
• Επανακατάταξη υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης με απώλεια χρόνου υπηρεσίας
• Μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία
• Επανακατάταξη λόγω μετάταξης – Χρόνος οικονομικών αποτελεσμάτων
• Μισθολογική Αναγνώριση Προϋπηρεσίας – Ποιες προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται μισθολογικά – Οικονομικά αποτελέσματα
• Μισθολογική αναγνώριση συναφούς μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών – Έτη μισθολογικής προώθησης – Οικονομικά αποτελέσματα

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Πέμπτη 23 & Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Μισθολόγιο...

Επιπλέον σεμινάρια