Πυρασφάλεια. Σχεδιασμός, Οργάνωση, Αστικές Πυρκαγιές, Πρόληψη

Πυρασφάλεια. Σχεδιασμός, Οργάνωση, Αστικές Πυρκαγιές, Πρόληψη

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, Ωρες 16:00 – 20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Πυρασφάλεια. Σχεδιασμός, Οργάνωση, Αστικές Πυρκαγιές, Πρόληψη.

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει σκοπό την πληρέστερη γνώση του αντικείμενου για αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων που έχει ως αποτέλεσμα κοινωνικά – οικονομικά οφέλη με ότι αυτό συνεπάγεται στην επιχείρηση – κοινωνία – κράτος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Τεχνικούς Ασφαλείας των επιχειρήσεων & εργοταξίων και σε μέλη των ομάδων Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας.  Αφορά επίσης τεχνικά και διοικητικά στελέχη που εμπλέκονται στην υλοποίηση των επιταγών της νομοθεσίας για την Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία και τα ειδικά μέτρα πρόληψης πυρκαγιών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ –ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Στατιστικά
2. Αιτίες θανάτου
3. Τι είναι κίνδυνος
4. Τι είναι καταστροφή και είδη αυτών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
1. Αντιμετώπιση πυρκαγιών
α. Προληπτικά
β. κατασταλτικά
2. Ορισμοί βασικών εννοιών
α. καύση –φωτιά – πυρκαγιά
3. Στοιχεία δημιουργίας πυρκαγιάς
α. καύσιμη ύλη-οξυγόνο Ο2- θερμότητα
β. Τρίγωνο πυρκαγιάς
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΙΤΙΕΣ –ΤΡΟΠΟΙ –ΜΕΣΑ
α. Αιτίες πυρκαγιών
β. Τρόποι κατάσβεσης
γ. Μέσα κατάσβεσης ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κατάσταση υλικών  Διάφορα
α. Κατηγορίες υλικών
β. Θερμότητα- διάδοση
γ. Γενικά Τρόποι κατάσβεσης
δ. Κατηγορίες πυρκαγιών
ε. Μέσα κατάσβεσης
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
α. Σηματοδότηση πυροσβεστήρων
β. Είδη πυροσβεστήρων- Χρήση
γ. Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
α. Αντιμετώπιση όταν αντιληφθούμε πυρκαγιά
β. Πρόληψη πυρκαγιάς και αξία της
γ. Τρόποι ειδοποίησης
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
α. Ενεργητική- Παθητική πυροπροστασία (αναγκαιότητα διαχωρισμού)
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΑΠΟΡΙΕΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Eισηγητής:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΙΛΑΣ
Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α.  Πτυχιούχος Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Καθηγητής πυροσβεστικών σχολών, σωμάτων ασφαλείας.  Συμμετοχή στην διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ως στέλεχος του Πυροσβεστικού

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
τηλ: 211 0131883

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, Ωρες 16:00 – 20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Πυρασφάλεια....

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια