• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Συμπλήρωση και Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Νέου (OΠΣ) ΕΣΠΑ 2014-2020

Συμπλήρωση και Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Νέου (OΠΣ) ΕΣΠΑ 2014-2020

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 19 & Τρίτη 20 Απριλίου 2021, Ωρες 10:00-13:00 

Συμπλήρωση και Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Νέου (OΠΣ) ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου εφαρμογής του εργαλείου και η εκπαίδευση στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και λοιπών ταμείων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ (Α & Β Βαθμού), ΔΕΥΑ, ΔΕΚΟ, Αναπτυξιακές και ευρύτερο δημόσιο τομέα και εμπλέκονται στην υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Σύστημα διαδικτυακής πύλης
• Περιβάλλον εργασίας εφαρμογής νέου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020
• Καταχώρηση πρόσκλησης
• Αρχική απόφαση ένταξης πράξης
• Συμπλήρωση τεχνικού δελτίου πράξης δικαιούχου
• Επιλογή και έγκριση πράξεων / Πρόσκληση
• Επιλογή και έγκριση πράξεων / ΤΔΠ – Αίτηση Χρηματοδότησης
• Αξιολόγηση πράξεων
• Δελτίο δήλωσης δαπανών
• Αναφορές
• Δείκτες φυσικό αντικείμενο
• Καρτέλα Φορέα
• Δελτία δαπανών & εσόδων
• Παρακολούθηση πράξεων
 Έλεγχοι νομιμότητας δημόσιων συμβάσεων (Προεγκρίσεις)
 Αίτημα κατανομής
 Δελτίο δήλωσης δαπανών
 Απογραφικό δελτίο συμμετεχόντων πράξεων ΕΚΤ
 Δελτίο ωρίμανσης πράξης
 Τεχνικό δελτίο υπο-έργου
 Δελτίο δήλωσης δαπανών υπο-έργου
 Προέγκριση
 Συμπλήρωση δελτίου ωρίμανσης
 Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου πράξεων ΕΚΤ
 Συμπλήρωση ελέγχων/επιτόπιων επαληθεύσεων

Eπικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 211 0131885 -211 0131886

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 19 & Τρίτη 20 Απριλίου 2021, Ωρες 10:00-13:00  Συμπλήρωση και Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Νέου (OΠΣ)...

Επιπλέον σεμινάρια