• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Διαδικαστικές Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων με βάση το νέο νόμο περί Γ.Ε.ΜΗ

Διαδικαστικές Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων με βάση το νέο νόμο περί Γ.Ε.ΜΗ

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Τετάρτη 18 & Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020,  Ωρες 16:00 – 20:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Διαδικαστικές Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων με βάση τις Διατάξεις:
Του Νέου Νόμου περί Γ.Ε.ΜΗ (4635/2019)  & της Νέας Εγκυκλίου  Υπουργείου Ανάπτυξης 17839/14.02.2020
σε συνδυασμό με τις 
α) 44559/22.04.2019 & β)  6084/20.01.2020 (4601/2019)
του ίδιου Υπουργείου. Παραδείγματα Υποβολής αιτημάτων και διαδικασιών για καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των συμμετεχόντων (θεωρητικά και με παραδείγματα) για διαδικαστικά ζητήματα & υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου 4635/2019 περί του «Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)», του νόμου 4601/2019 περί μετασχηματισμών (συγχωνεύσεων, διασπάσεων & μετατροπών) των επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών και του νόμου 4548/2018 περί ΑΕ, κατά την άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικητικά και Οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων & οργανισμών.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ:
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ειδικός Σύμβουλος Ε.Β.Ε.Α. (Διευθυντής ε.τ.)
Συντονιστής Κ.Υ. Γ.Ε.ΜΗ της Κ.Ε.Ε.Ε.
Εισηγητής σεμιναρίων στελεχών επιχειρήσεων και επαγγελματιών με πολυετή διδακτική εμπειρία

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι – Περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου
– Εισαγωγή – Νέες Θεσμικές Διατάξεις και πρόνοιες του νέου νόμου για το ΓΕΜΗ (ν. 4635/2019)
– Ορισμοί, Υπόχρεοι καταχώρισης (φυσικά & νομικά πρόσωπα) Δομή & Υπηρεσίες ΓΕΜΗ – Στοιχεία μερίδας επιχειρήσεων – Απλοποίηση με περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών καταχωρίσεων και δημοσιεύσεων, Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι, Διαλειτουργικότητα και διασύνδεση Γ.Ε.ΜΗ. με άλλα εθνικά μητρώα (όπως το TAXIS), Έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας, μόνο από Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κλπ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ – Νέος Νόμος ΑΕ 4601/2019) :
– Πεδίο Εφαρμογής / Μορφές εταιρικών μετασχηματισμών, Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις & Μετατροπές επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ – Νέος Νόμος ΑΕ 4548/2018 (1)
– Τρόπος Ίδρυσης – Καταστατικό – Επωνυμία –Έδρα Διάρκεια –Έλεγχος (από τη Διοίκηση) – Κήρυξη ακυρότητας.
– Δημοσιότητα (πράξεις και στοιχεία) – Τρόπος πραγματοποίησης Στοιχεία εγγράφων
– Μετοχικό Κεφάλαιο (κάλυψη -αύξηση – μείωση) – Μετοχές και άλλοι τίτλοι
– Διοικητικό Συμβούλιο (αριθμός μελών, εκλογή, αναπληρωματικά μέλη, θητεία, αρμοδιότητες, συνεδριάσεις, πρόσκληση, πρακτικά, καθήκοντα, ευθύνη, αξιώσεις εταιρείας, αμοιβές) – Μονομελές ΔΣ
– Γενική Συνέλευση (αρμοδιότητες, τρόπος λήψης αποφάσεων, σύγκληση, πρόσκληση, δικαιώματα μετόχων –συμμετοχή στη ΓΣ, αποφάσεις, πρακτικά, Ελαττωματικές αποφάσεις, Δικαιώματα μειοψηφίας – Έλεγχοι.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV – Νόμος ΑΕ 4548/2018 (2) Οικονομικές Καταστάσεις (σύνταξη και υποβολή στο ΓΕΜΗ).
– Οικονομικές Καταστάσεις (Ενσωμάτωση Νόμου 4308/2014) και Δημοσιότητα Αυτών
– Κριτήρια & Κατάταξη Οντοτήτων – Υποχρεωτικά λογιστικά στοιχεία & Υποδείγματα υποβολής των – Έκθεση Ελεγκτών χρήσης
– Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ (για ΑΕ) και των Διαχειριστών (για ΕΠΕ & ΙΚΕ)
ΕΝΟΤΗΤΑ V – Νόμος ΑΕ 4548/2018 (3)
– Λύση & εκκαθάριση ΑΕ – Διαγραφή και αναβίωση.
– Αλλοδαπές ΑΕ (Εγκατάσταση Υποκαταστημάτων)
– Ποινικές – Μεταβατικές Διατάξεις.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εγγραφής στο Businessportal και Υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων κλπ

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Xατζηπαντελή Φωτεινή τηλ: 210-5284327,
email: marketing@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

     ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Τετάρτη 18 & Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020,  Ωρες 16:00 – 20:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια